Ειδήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Κύπρος

Το έργο ΕύΠολις φέρνει τη φύση πίσω στις πόλεις

 

Αποστολή του έργου: Καινοτόμος μεθοδολογία πολεοδομικού σχεδιασμού, που αναπτύχθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου ΕύΠολις, ενσωματώνει φυσικές λύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των πολιτών σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις!

Με περηφάνια ανακοινώνουμε την έναρξη του διεθνούς έργου EuPolis (ΕύΠολις) στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Λεμεσού και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ και διασυνδέει τη γνώση και την εμπειρία 28 συνεργαζόμενων φορέων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ευρωπαϊκών πόλεων προς μελέτη: Πειραιάς (Ελλάδα), Βελιγράδι (Σερβία), Λοτζ (Πολωνία) και Γκλάντσαξε (Δανία). Αυτές οι πόλεις θα εφαρμόσουν πιλοτικά την εμπλοκή των πολιτών και τις λύσεις με βάση τη φύση στο πλαίσιο της καινοτόμου μεθοδολογίας πολεοδομικού σχεδιασμού του έργου ΕύΠολις, ενώ η Μπογκοτά (Κολομβία), το Παλέρμο (Ιταλία), η Λεμεσός και η Τρεμπίνιε (Βοζνία-Ερζεγοβίνη) θα αναπαράγουν και θα επιδείξουν τα πλεονεκτήματα των καινοτομιών του έργου μέσω καθοδήγησης (mentoring-coaching).

Ο κόσμος αλλάζει δραματικά και οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντική αστική ανάπτυξη, κοινωνικές, γεωπολιτικές, οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας. Έχει καταστεί προφανές ότι δεν μπορούμε πλέον να στηρίζουμε τον πολεοδομικό μας σχεδιασμό αποκλειστικά σε κριτήρια με βάση το κέρδος. Η συμβατική προσέγγιση παραβλέπει τις αλληλεπιδράσεις κοινωνικών πτυχών και εννοιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων παραμελούνται, γεγονός που προκαλεί τη μη προώθηση δαπανηρών επενδύσεων, την έλλειψη βιωσιμότητας και τη δημιουργία χάσματος δυσπιστίας μεταξύ των πολιτών και των αρχών της πόλης. Αυτά τα προβλήματα συσσωρεύουν κάθε είδους κοινωνική στρέβλωση, που προκαλεί άγχος, δυσαρέσκεια  και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, επηρεάζοντας τη δημόσια υγεία και ευεξία.

 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η μεθοδολογία πολεοδομικού σχεδιασμού του ΕύΠολις που βασίζεται στις φυσικές λύσεις, προσφέρει τη συνέργια των ατόμων που έχουν ως επίκεντρο την υγεία, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από ‘πράσινες’ ή ‘γαλάζιες’ λύσεις με βάση τη φύση.

Το έργο ΕύΠολις στοχεύει στην αντικατάσταση ή τον συνδυασμό των παραδοσιακών δαπανηρών μηχανικών συστημάτων τα οποία έχουν κατασκευαστεί για την προστασία του περιβάλλοντος, με φυσικά συστήματα για τη δημιουργία ανθεκτικών αστικών οικοσυστημάτων με κύκλο ζωής χαμηλότερου κόστους και ταυτόχρονα ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ευεξίας. Το έργο αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις όπως η χαμηλή ποιότητα του περιβάλλοντος, ο κατακερματισμός και η χαμηλή βιοποικιλότητα σε δημόσιους χώρους και η έλλειψη υδάτινων πόρων, εισάγοντας μια δομημένη προσέγγιση για την ενεργοποίηση των κρυφών πόρων και υπηρεσιών των υπαρχόντων Φυσικών και Μηχανικών αστικών συστημάτων, αναγέννηση και αποκατάσταση αστικών οικο-συστημάτων.

Λεπτομερώς, οι στόχοι του έργου ΕύΠολις είναι να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων μέσα από παρεμβάσεις με κατάλληλους πίνακες πολεοδομικού σχεδιασμού και συνδημιουργώντας βιώσιμους και χωρίς αποκλεισμούς αστικούς χώρους. Μια διαδικασία που βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων με ιδιαίτερη προσοχή στο φύλο, την ηλικία και πιθανές αναπηρίες. Οι εμπειρογνώμονες του έργου ΕύΠολις θα χαρτογραφήσουν τις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχουσες πόλεις, θα παρέχουν ολιστικές λύσεις και θα μετρήσουν τη θετική τους επίδραση στην ποιότητα ζωής των πολιτών: τη συνολική τους ευεξία, σωματική, ψυχική και συναισθηματική υγεία.

Συντονιζόμενη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ομάδα του ΕύΠολις αποτελείται από τους:  Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας – Ινστιτούτο Κοινωνικών Σπουδών (Πολωνία), Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Σερβία), Amphi International ApS (Δανία), Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Κέντρο Οικοϋδρολογίας της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών (Πολωνία), Vertical Farming Institute (Αυστρία), Geosystems Hellas SA (Ελλάδα), Imperial College of Science Technology and Medicine (Ηνωμένο Βασίλειο), Biopolus (Ουγγαρία), RISA Sicherheitsanalysen (Γερμανία), Resilience Guard (Ελβετία), CDP Worldwide Gmbh (Γερμανία), EnPlus (Σερβία), BioAssist (Ελλάδα), Sentio Labs Monoprosopi (Ελλάδα), Byspektrum (Δανία), Mikser Association (Σερβία), Plegma Labs (Ελλάδα), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου de los Andes (Κολομβία), Δήμους Βελιγραδίου (Σερβία), Λοτζ (Πολωνία), Πειραιά (Ελλάδα), Gladsaxe (Δανία), Παλέρμο (Ιταλία), Λεμεσού (Κύπρος), Τρέμπινιε (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Μπογκοτά (Κολομβία), Νέα Πόλη Φενγκξί (Κίνα).

Η Λεμεσός είναι μία από τις πόλεις που θα “ακολουθήσουν” (follower cities) τις πόλεις οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά τις προτεινόμενες μπλε και πράσινες λύσεις επιδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα των καινοτομιών του έργου μέσω σωστής καθοδήγησης και αναπαραγωγής των δράσεων. Η Λεμεσός, λόγω γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών ομοιοτήτων  με την πόλη του Πειραιά, αποτελεί μία κατάλληλη επιλογή σαν πόλη ακόλουθος η οποία θα παρακολουθήσει στενά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στον Πειραιά και στη συνέχεια θα  μπορεί να τις εφαρμόσει σαν παράδειγμα ‘καλής πρακτικής’. H GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε, θα συντονίσει και θα καθοδηγήσει τις πόλεις αυτές καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι προθέσεις του έργου αντικατοπτρίζονται στον τίτλο «ΕύΠολις», επαναπροσδιορίζοντας την έννοια μιας πόλης (πόλις) από ένα πρόθεμα «ευ»,  που στα ελληνικά σημαίνει «καλό», «καλά», «ευτυχώς» , και ως σύμβολο των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφήστε μια απάντηση