Parthenon Skulpturen

Equus ex machina!

Alexandra Pistofidou, 2-Minute Read

Το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου 2022, ένα από τα τέσσερα κεφάλια αλόγου του άρματος που οδηγεί η Σελήνη, αντίγραφο Γλυπτού του Παρθενώνα, εκτέθηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο. Το αυθεντικό κεφάλι του αλόγου -το οποίο αφαιρέθηκε βίαια από τον Elgin από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα το 1801-1804, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή- βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

Πολλές προφητείες έγιναν από πολλούς φιλόδοξους για το πώς μια μέρα θα επιστραφούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά ακόμη και με τη βοήθεια πολυάριθμων σπουδαιοφανών διαλέξεων, το Βρετανικό Μουσείο παρέμεινε ακλόνητο. Ο αγώνας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και την επιστροφή τους στην Ελλάδα κατάντησε κάπως κουραστικός και φαινόταν ότι δεν υπήρχε ελπίδα να ξεπεραστούν τα εμπόδια.

Μια πρόταση γύρω από το αδιέξοδο, μια εναλλακτική λύση ήρθε από το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας (IDA) με έδρα την Οξφόρδη. Η ομάδα του IDA, με επικεφαλής τον Roger Michel, ανέπτυξε την τεχνολογία τρισδιάστατης ρομποτικής μηχανικής κατεργασίας σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει “πιστά αντίγραφα μεγάλων ιστορικών αντικειμένων”. Μια έξυπνη ιδέα που θα μπορούσε να αντιστρέψει την πορεία της διαμάχης υπέρ και των δύο πλευρών, Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας.

Ο κύριος Michel, ιδρυτής και διευθυντής του IDA, πεπειραμένος στον τομέα του, προκάλεσε τη σπίθα που γέννησε και πάλι την ελπίδα. Του πήρε μόνο λίγες ημέρες για να κατασκευάσει το κεφάλι του αλόγου της Σελήνης, χρησιμοποιώντας ένα γιγαντιαίο ρομπότ και λίγους μόνο συνεργάτες. Το μάρμαρο δόθηκε από την Ελλάδα και δημιουργήθηκε ένα σχεδόν ακριβές αντίγραφο του αλόγου.

Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα που ακτινοβολεί και αστράφτει στο Λονδίνο κάτω από τη στέγη του Μουσείου του Freud- ολόλευκο και ολοκαίνουργιο, „ανέγγιχτο“ και „άσπιλο“, καταβιβάστηκε στην εποχή μας ως Equus ex machina για να επιλύσει μια πικρή και πολιτικά αμήχανη διαμάχη 200 ετών.

@laura.veschi for Robotor srl and The Institute for Digital Archaeology_copyright

Θα μπορούσε αυτό το ρομπότ – γλυπτό αντίγραφο να είναι η λύση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα; Ναι! Απόλυτα και απερίφραστα, ναι!

Το σύγχρονο Zeitgeist, το πνεύμα που ενσαρκώνει τη σημερινή εποχή απαιτεί τον επαναπατρισμό μαζικού αριθμού αντικειμένων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των θραυσμάτων του Παρθενώνα (για παράδειγμα, το “θραύσμα Fagan” από το Μουσείο Antonino Salinas στο Παλέρμο, το οποίο επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2022 για να εκτεθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα).

Και όπως δήλωσε ο κύριος Michel:

“Είναι απλό, τα ρομπότ μας είναι απίστευτα αξιολάτρευτα, οι άνθρωποι γοητεύονται από αυτά τόσο τεχνικά όσο και ορατά. Είναι προϊόν τόσο της εργασίας των ρομπότ όσο και του εξαιρετικά εκλεπτυσμένου καλλιτεχνικού ταλέντου των τεχνιτών του εργαστηρίου Carrera που λειτουργεί λίγα μόλις βήματα μακριά από το σημείο όπου ο Michelangelo είχε το δικό του εργαστήριο. Οι άνθρωποι πάντα εκτιμούν την υψηλή ποιότητα εργασίας, το κεφάλι του αλόγου της Σελήνης είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικό πεντελικό μάρμαρο, είναι οπτικά εκπληκτικό και το καλύτερο από όλα είναι ότι μπορείτε να το αγγίξετε, και η αίσθησή του είναι εκπληκτική. Θα πρέπει να αποφύγουμε μια διαμάχη που θα παράγει αναγκαστικά έναν ηττημένο και ένα νικητή ανάλογα με το ποιος θα καταλήξει με τα Γλυπτά. Από την αρχή το σταθερό μας μήνυμα είναι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να πετύχουμε νίκες και από τις δύο πλευρές, μια πολύ καλύτερη έκθεση στο ΒΜ (Βρετανικό Μουσείο) για τους Βρετανούς και επαναπατρισμό για τα ελληνικά ιερά σύμβολα της εθνικής κυριαρχίας.

Είναι καιρός να αφήσουμε τα Γλυπτά να φύγουν!”

Εκ μέρους της Αυστριακής Επιτροπής, θα ήθελα να αναφέρω ότι μοιραζόμαστε την αισιοδοξία και τον έντονο ενθουσιασμό του Roger Michel για την επανένωση όλων των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μας άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή, και εκτιμούμε ότι οι σύγχρονες, μοντέρνες, ωραίες ιδέες του και το δημιουργικό του εγχείρημα (ειδικά σε αντίθεση με τις απαρχαιωμένες, φθαρμένες εμφανίσεις και τις άκαρπες συζητήσεις) θα πιστωθούν ως καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία του. Σύμφωνα άλλωστε με τα πιο θρυλικά και αξέχαστα λόγια σύνεσης του John F. Kennedy, “Αν όχι εμείς, ποιος; Αν όχι τώρα, πότε;”.

Υ.Γ. Πολλές ευχαριστίες στον κ. Michel για την πρόσκλησή του στα αποκαλυπτήρια, τις πληροφορίες που παρείχε και τις καταπληκτικές φωτογραφίες. Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της όμορφης δουλειάς του εδώ και θέλουμε πάντα να βλέπουμε περισσότερα!

“The unveiling with Sir Simon could not have gone better!”.Roger Michel_The Institute for Digital Archaeology_copyright

Alexandra Pistofidou, 2-Minute Read

Equus ex machina!

On the afternoon of November 1, 2022, the head of the horse from the chariot that Selene drives, a Parthenon Sculpture replica, has gone on display in London for the first time. The prototype horse head – which was forcibly removed by Elgin from the East pediment of the Parthenon in 1801-1804 when Greece was under Ottoman occupation – is currently located in the British Museum.

Many prophecies were made by many aspirants about how one day the Parthenon Sculptures will be returned, but even with the help of  numerous entertaining lectures, the British Museum held firm. The cause for the reunification of the Parthenon Sculptures and their return to Greece degenerated into something weary and it looked as though there was no hope of overcoming obstacles.

A suggestion around stalemate, an alternative came from the Oxford-based Institute for Digital Archaeology (IDA). The IDA team, led by Roger Michel, developed the 3D robotic machining technology in a bid to create “faithful copies of large historical objects”. A clever idea that might turn the tide of the dispute in favor of both sides, Greece and Great Britain.

Mr Michel, founder and director of IDA, very skilled in his field produced the spark that ignited hope again. It took him all but of few days to build the Selene horse head, using a giant robot with only a few colleagues. The marble was provided by Greece and created a near-exact replica of the horse.

It is truly a masterpiece that shines bright in London under the roof of Freud’s Museum; all white and brand new, “untouched” and “unspoiled”, descended into our times as Equus ex machina to resolve a 200-year-old long, bitter and politically awkward dispute.

Could this robot – carved replica be the solution for the Parthenon Sculptures? Yes! Utterly and unequivocally, Yes!

The modern Zeitgeist, the spirit that embodies the Current Age demands the repatriation of massive numbers of objects globally including the Parthenon fragments. (i.e. “Fagan fragment” from the Antonino Salinas Museum in Palermo, returned permanently to Greece in January 2022 to be exhibited at Athens’ Acropolis Museum).

@laura.veschi for Robotor srl and The Institute for Digital Archaeology_copyright

And as Mr Michel stated: “Simple fact, our robots are incredibly adorable, people are fascinated by them in a technical and visible way. They are the product of both robot labor and highly refined artistic talent from craftsmen in the Carrera workshop operating just steps away from where Michelangelo had his own workshop. People always appreciate high quality work, the head of the Selene horse is made by exquisite pentelic marble, is visually stunning and best of all you can touch it, it feels amazing. We should avoid a dispute that will necessarily produce a loser and a winner depending on who will end up with the Marbles. From the start our consistent message is that we can help achieve victories from both sides, a far better exhibition in the BM for the British and repatriation for the Greek sacred symbols of national sovereignty.

It’s time to let the Marbles go!”

On behalf of the Austrian Committee, I would say that we share Roger Michel’s confident optimism and strong enthusiasm about the reunification of all Parthenon Sculptures. He struck a chord with us, and we find his up-to-date, trendy, cool ideas and his creative project (especially in contrast to antiquated haggard appearances and fruitless talks) will be credited as decisive for his success. In Kennedy’s most legendary and memorable words of wisdom. “If not us, who? If not now, when?”.

@laura.veschi for Robotor srl and The Institute for Digital Archaeology

P.S. Many thanks to Mr Michel for his invitation to the unveiling, the information he provided and the amazing photos. We are big big fans of his beautiful work here and always want to see more!

 

Αφήστε μια απάντηση