Hephaestus Wien Νέα Ομογένεια

Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίου Δημητρίου στὸ “Μπελογιάννη” Οὑγγαρίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, τὸ Σάββατο 5ὴ Νοεμβρίου 2022, μετέβη στὴν Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου τοῦ χωρίου Μπελογιάννη, στὴν Οὐγγαρία καὶ προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ. Συλλειτουργοῦντες μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου ἦσαν κληρικοὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μάξιμος. Τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις παρευρέθησαν ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στὴν Οὑγγαρία κ. Εὐθύμιος Παντζόπουλος, ὁ Δήμαρχος κ. Κωνσταντῖνος Παπαλέξης, ἐκπρόσωποι τῆς Αὐτοδιοικήσεως Ἑλλήνων Οὑγγαρίας, πολυάριθμοι ἐνορίτες, πιστοὶ τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἐπισκέπτες ἀπὸ τὶς γειτονικὲς χῶρες. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ Ἀρτοκλασία καὶ Δέηση ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας  πάντων τῶν Χριστιανῶν καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Οὑγγρικοῦ λαοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος στὸ ἑόρτιο κήρυγμά του τόνισε ὅτι μὲ τὴν  Πανήγυρι τοῦ Ἅγίου Δημητρίου δίδεται ἡ εὐκαιρία σὲ ὅλους, καὶ μάλιστα στοὺς ἐνορίτες τοῦ “Μπελογιάννη” τῶν ὁποίων ὁ Ναὸς εἶναι ἀφιερωμένος στοὺς Ἁγίους Δημήτριο καὶ Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη, νὰ δοξάσουν τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν  Ἅγιο Δημήτριο ὄχι μόνο ὡς προστάτη τους ἀλλὰ καὶ ὡς ὁδηγὸ στὶς προτιμήσεις τῆς ζωῆς τους. “Μὲ τὴν ἀπόφασή του νὰ δεχθεῖ τὸ Μαρτύριο, ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἐπιβεβαίωσε τὴν ἐπιλογὴ του νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστὸ καὶ αὐτὸν τὸ δρόμο δείχνει ἀνὰ τοὺς αἰῶνες στοὺς Χριστιανοὺς ἕως καὶ σήμερα”, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν μὲ τὴν ζωή τους καὶ μὲ τὴν πίστη τους, ὡς ἀληθινοὶ φίλοι τοῦ Χριστοῦ ἄρα καὶ δικοί μας φίλοι. Εἶναι οἱ πιστοί μας “σύντροφοι”, εἶπε, “καθὼς ὅλοι εἴμαστε ἑνωμένοι γύρω ἀπὸ τὸν Χριστό. Δεχόμεθα τὴν εὐλογία τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ γιὰ τὴν Χάρη καὶ τὶς δωρεὲς ποὺ μᾶς ἀξιώνει νὰ δεχόμεθα διὰ τῶν Ἁγίων Του”.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καταλήγοντας ὅλους τοὺς παρισταμένους κληρικοὺς, ἐπισήμους καὶ πιστοὺς ποὺ ἀγαποῦν καὶ τιμοῦν κάθε χρόνο τὸν Ἅγιο. Ἰδιαιτέρως ἐπαίνεσε τὸν Ἐφημέριο π. Πρόδρομο Katona γιὰ τὶς ἀκάματες προσπάθειες ποὺ καταβάλλει γιὰ τὴν εὐπρέπεια κατὰ τὶς Ἱερές Ἀκολουθίες, γιὰ τὸν καλλωπισμὸ καὶ τὴν καθαριότητα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τὸν ὁποῖο προσπαθεῖ, ὅπως ἀνέφερε,νὰ γεμίσει μὲ ψυχές καθὼς καὶ γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Πανηγύρεως καὶ τὴν φιλόφρονα φιλοξενία πρὸς ὅλους. Εὐχήθηκε, τέλος, νὰ εὐλογεῖ  τοὺς πιστοὺς  ὁ Θεός καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύει καθὼς  ὅλοι στὸν  ἀγῶνά τους ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν δύσκολες συνθῆκες.

Ἀκολούθησε ἡ τέλεση Τρισαγίου στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωσὴφ Kalota ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ τῶν τεθνεώτων ἐνοριτῶν. Ὅ Σεβασμιώτατος  καὶ ὅλοι οἱ παριστάμενοι παρεκάθησαν σὲ ἑορταστικὸ γεῦμα καί, μέσα σὲ φιλικὴ ἀτμόσφαιρα, εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις καὶ ἰδέες. Ἰδιαιτέρως ἐπικοδομητικὴ καὶ χρήσιμη ἦταν ἡ κατ΄ἰδίαν συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου μὲ τοὺς παρισταμένους κληρικοὺς τῆς Ἐξαρχίας τοὺς ὁποίους εὐχαρίστησε γιὰ τὴ μαρτυρία τους, ἔδωσε συμβουλὲς γιὰ τὴν διακονία τους καὶ καθοδήγησε στὴν ἐπιτέλεση τοῦ πολυπλεύρου ἔργου τους στὶς κατὰ τόπους ἐνορίες τῆς Οὑγγαρίας.

https://www.metropolisvonaustria.at/

 

Αφήστε μια απάντηση