Ελλάδα

Σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

 

Σε ισχύ τέθηκε ο νέος Κανονισμός Ακροάσεων της ΡΑΣ, ο οποίος αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της σιδηροδρομικής αγοράς.

 

Ο νέος Κανονισμός επικαιροποιήθηκε  με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  αντικαθιστώντας την απόφαση 1655/18.11.2013 (Β’ 3080).

Το  νέο αναλυτικό κείμενο, αποτελεί ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση τυχόν φραγμών στη σιδηροδρομική αγορά, προκειμένου να είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις.

Ρυθμίζει με σαφήνεια όλες τις επιμέρους διαδικασίες που ακολουθεί η ΡΑΣ κατά τη διαδικασία της ακρόασης, από το στάδιο της προδικασίας μέχρι και τη λήψη απόφασης.

Στις καινοτόμες διατάξεις του νέου επικαιροποιημένου κανονισμού, συγκαταλέγονται οι προβλέψεις της διαδικασία των δεσμεύσεων, (άρθρο 34) αλλά και της επίλυσης διαφορών (άρθρο 35) που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των σιδηροδρομικών εταιρειών.

Μέσω των συγκεκριμένων διατάξεων, η  Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων καλείται να ασκήσει διαμεσολαβητικό ή αποφασιστικό ρόλο στην επίλυση διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, σε εύλογο χρόνο, γεγονός που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου προστατεύοντας καταγγέλλοντες και καταγγελλόμενους.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων  διενεργεί ακροάσεις, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για τη διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας.  Όπως επίσης και για κάθε άλλη περίπτωση η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και επιβάλλει, όπου κρίνει απαραίτητο, τις προβλεπόμενες κυρώσεις και μέτρα.

Αφήστε μια απάντηση