Νέα Ομογένεια

Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς Εθνικής Φρουράς Κύπρου

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς, η Εθνική Φρουρά υποστηρίζει πρωτοβουλίες, οι οποίες υλοποιούνται υπό την αιγίδα συνδέσμων και ιδρυμάτων για κοινωφελείς σκοπούς.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, συνδιοργάνωσε με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, την «Εβδομάδα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών». Κατά τη διάρκεια της, πραγματοποιήθηκαν σε Στρατόπεδα σε όλες τις επαρχίες, δειγματοληψίες σε εθελοντική βάση, για εξεύρεση δότη μυελού των οστών. Κατά την διάρκεια τους, 580 συνολικά μέλη της Εθνικής Φρουράς εγγράφηκαν ως Δότες, ενισχύοντας το Κυπριακό Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, που είναι στην διάθεση των πασχόντων συνανθρώπων μας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, η Εθνική Φρουρά, πέραν της ουσιαστικής συνδρομής προς το κοινωνικό σύνολο, επιδιώκει να διευρύνει και ενισχύσει το πνεύμα της εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς, στο σύνολο του προσωπικού της.

Αφήστε μια απάντηση