Ελλάδα

ΑΠΘ: Εθελοντισμός στην Ευρώπη

 

Εθελοντισμός στην Ευρώπη για την προώθηση της υγείας, την κοινωνική ένταξη και την ισότητα μέσω του αθλητισμού για όλους

 

Ευρωπαϊκή μελέτη για την καταγραφή του προφίλ σχετικά με το νέο μοντέλο εθελοντή στον αθλητισμό που διαμορφώνεται τα  τελευταία χρόνια στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «Move», με τη συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στόχος του «Move» είναι η προώθηση της υγείας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και η βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης των νέων Ευρωπαίων. Ο εθελοντής στον αθλητισμό με το  νέο του προφίλ θα λειτουργεί ως παράγοντας κοινωνικής αλλαγής και όχι μόνο ως διεκπεραιωτής αθλητικών γεγονότων.

Για την καλύτερη κατανόηση του προφίλ του εθελοντή, οι εταίροι του προγράμματος χρησιμοποίησαν τον εθελοντισμό στον αθλητισμό για να αναπτύξουν μία ασφαλή, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρακτική προώθησης του εθελοντισμού. Ο αθλητισμός παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη εννοιών όπως η ένταξη, η κοινωνική συνοχή και η συμμετοχή. Τα αποτελέσματα της μελέτης που έγιναν στην Ελλάδα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν θετική άποψη σχετικά με τις ικανότητές τους στον εθελοντισμό. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η εμπειρία σε εθελοντικές δράσεις δεν επηρέαζε την άποψη των εθελοντών σχετικά με τις ικανότητές τους να προσφέρουν στην υλοποίηση  αθλητικών γεγονότων. Συνεπώς, όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να εμπλέξουν λιγότερο έμπειρους εθελοντές στις δραστηριότητές τους και, δίνοντάς τους ρόλους, να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.

«Οι γνώσεις σχετικά με το προφίλ του σύγχρονου εθελοντή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αθλητικές οργανώσεις κατά τον σχεδιασμό παρεμβάσεων ώστε να ενδυναμωθεί ο  ρόλος των εθελοντών. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να  συμβάλουν στην καλύτερη υλοποίηση των αθλητικών γεγονότων», τόνισε ο συντονιστής του προγράμματος για την Ελλάδα, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ Βασίλειος  Μπαρκούκης.

Στο ερευνητικό έργο «Move», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουν, εκτός από το ΑΠΘ,  το Πανεπιστήμιο Λας Πάλμας στην Γκραν Κανάρια της Ισπανίας, το Ινστιτούτο Insular de Deportes στην Ισπανία, το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού της Λιθουανίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης «Dr. Rui Grácio» της Πορτογαλίας, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση AICEM της Ιταλίας, το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού της Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ρουμανίας, ο Δήμος Trudovets της Βουλγαρίας και η Αγγλική Ομοσπονδία του Αθλητισμού για άτομα με Αναπηρία.

Αφήστε μια απάντηση