Parthenon Sculptures Parthenon Skulpturen

“Athena Lindia”, a short movie by Parthenon Skulpturen

2 minutes read

“Athena Lindia”, μια ταινία μικρού μήκους με ιδιαίτερα πρωτότυπο πολιτιστικό περιεχόμενο από τη Mag. Αλεξάνδρα Πιστοφίδου, μια εξαιρετικά απαιτητική παραγωγή από την ομάδα του Parthenon Skulpturen και την Αυστριακή Επιτροπή για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

“Athena Lindia”, Alexandra Pistofidou, Acropolis of Lindos, Rhodes, Copyright: Österreichisches Komitee für die Rückgabe der Parthenon Skulpturen

Τα projects που κάνουμε και ο λόγος δημιουργίας τους:

Ο συλλογικός μας στόχος είναι να καταδείξουμε την αξία προώθησης της ευαισθητοποίησης ως προς τη σπουδαιότητα της ηθικής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η ταινία μικρού μήκους φιλοδοξεί, μέσω ενός μύθου που ανασύρθηκε από γραπτές πηγές, να ενημερώσει τους ανθρώπους, με σκοπό να επηρεάσει τις στάσεις, τις συμπεριφορές, τις πεποιθήσεις τους και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους. Η ταινία ταξιδεύει το θεατή από το παρελθόν στο παρόν, από τον ουρανό στη γη, από τα αφηρημένα στα συγκεκριμένα γεγονότα και πάλι πίσω. Είναι μια υπενθύμιση του καθήκοντος που έχουμε να μην ξεχνάμε, να διαφυλάττουμε στη μνήμη, να ξαναβρίσκουμε την αρχαία μας “αστική ψυχή” και όχι μόνο να ονειρευόμαστε τις καλοκαιρινές μας διακοπές στα ελληνικά νησιά.

Με motto: “Θεωρία χωρίς δράση είναι κενή, δράση χωρίς θεωρία είναι τυφλή”, ελπίζουμε να κινητοποιήσουμε τη δυναμική της κοινής γνώμης υπέρ της επανένωσης όλων των Γλυπτών του Παρθενώνα και έτσι να επηρεάσουμε την πολιτική βούληση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

“Athena Lindia”, Alexandra Pistofidou, Acropolis of Lindos, Rhodes, Copyright: Österreichisches Komitee für die Rückgabe der Parthenon Skulpturen

Σύνοψη της ταινίας: Στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., ο Δαρείος, βασιλιάς της Περσίας, στέλνει μεγάλες δυνάμεις για να κατακτήσει την Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη επιδρομή του ναυτικού του στόλου στο νησί της Ρόδου.

Οι πολίτες της Λίνδου υποχωρούν έντρομοι στην οχυρωμένη Ακρόπολη για να σωθούν, αν και γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να παραδοθούν στους επιτιθέμενους, λόγω έλλειψης νερού. Στα βάθη της απελπισίας τους, ικετεύουν την Αθηνά να τους βοηθήσει, ώστε η πόλη να μην πέσει στα χέρια των βαρβάρων.

„Στην Αυστριακή Επιτροπή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη“, αναφέρει η κυρία Πιστοφίδου. „Η απόλυτη προσοχή στα ιστορικά γεγονότα και σε όλες τις λεπτομέρειες είναι σημαντική για εμάς σε κάθε project που αναλαμβάνουμε και αυτό πιστεύω πως κάνει τη διαφορά.”

“Συνάπτουμε ένα σύμφωνο με τους ακολούθους μας- να συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν επειδή μας εμπιστεύονται ότι  ενεργούμε δίκαια και ειλικρινά και  επειδή θα πραγματοποιήσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε“.

“Athena Lindia”, Alexandra Pistofidou, Acropolis of Lindos, Rhodes, Copyright: Österreichisches Komitee für die Rückgabe der Parthenon Skulpturen

Συντελεστές: Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων, που μας έδωσαν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να πραγματοποιήσουμεαυτό το υπέροχο project, “Athena Lindia“.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το προσωπικό στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Λίνδου, επόπτες και βοηθούς, τους έμπειρους αρχαιολόγους, για όλη την ευγένεια, την οργάνωση, την λεπτομερή πληροφόρηση και τις ειδικές άδειες που παραχώρησαν ενώ είχαν να διαχειριστούν πολλούς επισκέπτες.

Χωρίς εσάς το έργο αυτό δε θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

 

Σας ευχαριστούμε!

Alexandra Pistofidou, Nikola Ruzicic

Για να παρακολουθήσετε την ταινία “Athena Lindia” ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (ελληνικός ήχος/αγγλικοί υπότιτλοι):

 

______________________________

Copyright, Österreichisches Komitee für die rückgabe der Parthenon Skulpturen

παραγωγός, σκηνοθέτης Nikola Ruzicic // επιμελήτρια, δημιουργός περιεχομένου Αλεξάνδρα Πιστοφίδου // αφηγήτρια Ξανθή Τοκμακίδου -Trifunovic // μουσικοσυνθέτης Αντώνης Παπανικολάτος

Μουσική: “Athena Lindia” για το Parthenon Skulpturen

Facebook, Instagram, TikTok : parthenon_skulpturen Email: parthenon.skulpturen@gmail.com

 

(English version)

“Athena Lindia”, Acropolis of Lindos, Rhodes, Copyright: Österreichisches Komitee für die Rückgabe der Parthenon Skulpturen

Athena Lindia“, A short movie with an original cultural content by Mag. Alexandra Pistofidou, a very challenging production by Parthenon Skulpturen and the Austrian Committee.

The things we do and why we do them:
Our collective aim is to showcase the value of promoting awareness about the importance of cultural heritage ethics. This short movie seeks, through a myth unearthed from written sources to inform people, with the intention of influencing their attitudes, behaviours, beliefs and sparking their interest.
The Movie travels the viewer from the past to the present, from the sky to earth, from abstract to concrete facts, and back again. It is a reminder of the duty we have not to forget, to preserve it in memory, to rediscover our ancient “civic soul” and not to just dream of greek islands.

Through our motto: “Theory without action is empty, action without theory is blind”, we hope to mobilize the power of public opinion in support of the reunification of all the Parthenon Sculptures and thereby influence the political will of decision makers.

“Athena Lindia”, Alexandra Pistofidou, Acropolis of Lindos, Rhodes, Copyright: Österreichisches Komitee für die Rückgabe der Parthenon Skulpturen

Synopsis of the movie:
Early 5th century BCE, Darius, King of Persia, sends large forces to conquer Greece. This is the first raid of his naval fleet on the island of Rhodes.The citizens of Lindos retreat in fear to the fortified Acropolis to save themselves, although they know that they are bound to surrender to the attackers, due to lack of water.
In the depths of their hopelessness, they implore Athena to help them so that the city won’t fall to the barbarians.

„In the Austrian Committee we leave nothing to chance “, Mrs. Pistofidou explains. „Excellent attention to historical facts and all details is important for us in every project we do and that I believe makes a difference.We sign a pact with our followers; they’ll go on supporting because they trust us to play fair with them and deliver what we’ve promised“.

“Athena Lindia”, Alexandra Pistofidou, Acropolis of Lindos, Rhodes, Copyright: Österreichisches Komitee für die Rückgabe der Parthenon Skulpturen

Credits:
We would like to express our graditude towards the Hellenic ministry of Culture and Sports, as well as the Ephorate of Antiquity, who gave us this golden opportunity to do this wonderful project, “Athena Lindia”.

We would also like to thank the Site Staff of Acropolis of Lindos, supervisors and assistants, experienced field archaeologists, for all their kindness, organization, detailed information and special permissions while dealing with a lot of visitors.
Without you this project would not have been possible to carry out.

Thank you!

Alexandra Pistofidou, Nikola Ruzicic

 

 

To watch the movie “Athena Lindia” follow the link below (Greek audio/English subtitles):

 

 

______________________________
Copyright, Österreichisches Komitee für die rückgabe der Parthenon Skulpturen

producer, director Nikola Ruzicic // editor, content creator Alexandra Pistofidou // narrator Xanthi Tokmakidou -Trifunovic // music composer Antonis Papanikolatos

Music: “Athena Lindia” for Parthenon Skulpturen

Facebook, Instagram, TikTok : parthenon_skulpturen, Email: parthenon.skulpturen@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση