Εκκλησιαστικά Νέα Παροικιακά Νέα

Δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία

 

Μὲ βαθειὰ ἀνησυχία καὶ προβληματισμὸ παρακολουθοῦμε τὰ πολεμικὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία ποὺ “χτυποῦν” ἀπροσδόκητα ὅλους ἐμᾶς τοὺς κατοίκους τῆς πολιτισμένης Εὐρὠπης τοῦ 21ου αἰῶνα. Ἔχουμε τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεὸ καὶ προσευχόμαστε θερμὰ γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ κινδυνεύουν καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὰ ἀθῶα παιδιὰ τῶν ὁποίων ἀπειλεῖται ἡ ζωὴ καὶ ἡ σωματικὴ ἀκεραιότητα.

Κάθε πόλεμος εἶναι ἐπίθεση στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴν ανθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Ἀντιστρατεύεται τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ τὸν πολιτισμὸ καί, ὡς ἁμαρτία, συνιστᾷ σοβαρὴ προσβολὴ τῶν ἐντολῶν του Ευαγγελίου καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, καλούμαστε νὰ ζήσουμε εἰρηνικά, μὲ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον μας.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις καταδικάζομε ἀνοιχτὰ τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς Οὐκρανίας. Σᾶς καλῶ νὰ προσευχώμαστε ἀδιάλειπτα γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ βοηθεῖ ὅλα τὰ θύματα καὶ νὰ δίδει εἰρήνη στὴν Οὐκρανία καὶ στὸν κόσμο.

 

Αφήστε μια απάντηση