Κοινωνικά

Δύο Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί με θέμα την Ύδρα και την Επανάσταση

 

Ο Δήμος Ύδρας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, διοργανώνει κατά το σχολικό έτος 2020-2021 δύο Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς και συγκεκριμένα:

Α) Διαγωνισμό Δοκιμίου με θέμα: «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και Ναυτικός Αγώνας: Η Συμβολή της Ύδρας στην Ευόδωση του» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου, Α’ και Β’ Λυκείου

Και

Β) Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Ο Ήρωας μου, η Ηρωίδα μου», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πέμπτης και Έκτης τάξης Δημοτικού.

Τα έπαθλα για τους/τις βραβευθέντες/είσες θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως ακολούθως:

Στον/ην πρώτο/η βραβευθέντα/είσα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Laptop).

Στον/ην δεύτερο/η και στον/ην τρίτο/η βραβευθέντα/είσα ένα τάμπλετ.

Τα έξοδα φιλοξενίας των τριών (3) πρώτων βραβευθέντων/εισών μαθητών/τριών και ενός (1) συνοδού την ημέρα της τελετής απονομής θα καλυφθούν από τον Δήμο Ύδρας. Τα έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τους ίδιους.
Επίσης, θα απονεμηθούν έπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες που το έργο ζωγραφικής τους θα αξιολογηθεί για την 4η έως και την 10η θέση και οι οποίοι/ες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρευρίσκονται στην τελετή βράβευσης (σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τους. ίδιους).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής των μαθητών/τριων στους ως άνω διαγωνισμούς έχει οριστεί η Δευτέρα 20η Φεβρουαρίου 2021.
Σημειώνεται ότι οι εν θέματι διαγωνισμοί έχουν εγκριθεί με την υπ΄αρ. 5/21/01-2021 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους εκπαιδευτικές μονάδες καθώς και στον Δήμο Ύδρας.

Γιώργος Κουκουδάκης, Δήμαρχος Ύδρας

Αφήστε μια απάντηση