Πολιτισμικά

Κυβερνητική Επιτροπή για την ανάδειξη και αξιοποίηση του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

 

Κυβερνητική Επιτροπή για τον συντονισμό του έργου της ανάδειξης και αξιοποίησης του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

 

Στη  συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 29 Μαρτίου 2021 η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη έκανε μία σύντομη ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που εκτελούνται από το ΥΠΠΟΑ στον ιστορικό πυρήνα του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου. Η εκπόνηση των μελετών και η υλοποίηση των έργων προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αφορούν σε αποκαταστάσεις των κτηρίων-μνημείων, καθώς και σε μελέτες και έργα γενικότερων υποδομών του κτήματος, όπως δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, πυρασφάλειας, περιφράξεων.

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί μετά την παρουσίαση της Μελέτης Βιωσιμότητας του Κτήματος στον Πρωθυπουργό, τους συναρμόδιους Υπουργούς, τους Δημάρχους και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και της σχετικής εγκρίσεώς της, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής με έργο τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης του Κτήματος. Η Επιτροπή αποτελείται από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιο Πέτσα, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, τον Γ.Γ. Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργο Διδασκάλου, τον Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Καραγιάννη και τον Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιο Μπακογιάννη.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού επισήμανε κεντρικά σημεία της Μελέτης Βιωσιμότητας, η οποία διαμορφώνει μια οριστική πρόταση για την ανάπτυξη του Κτήματος Τατοΐου, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό προορισμό σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, ελκυστικό για όλες τις ηλικίες, κατά την διάρκεια όλου του έτους, μέσω φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών και δραστηριοτήτων, που ταυτόχρονα θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητά του.

Για την διαμόρφωση και κυρίως την υλοποίηση του προγράμματος τέθηκαν δύο βασικές αρχές: Ο σεβασμός στην Ιστορία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία και η Οικονομική Βιωσιμότητα.

Για την διαμόρφωση της τελικής πρότασης των σχεδίων ανάπτυξης μελετήθηκαν καλές πρακτικές από 18 επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, τόσο ως προς την ανάπτυξη της δασικής αναψυχής όσο και ως προς την πολιτιστική αξιοποίηση κτηρίων ανακτόρων και συνοδών αγροτικών και λοιπών συγκροτημάτων, με έμφαση σε αυτά που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με το Κτήμα Τατοΐου.

Διαμορφώθηκαν τρία σχέδια ανάπτυξης των οποίων μελετήθηκε η βιωσιμότητα τους, λαμβάνοντας υπόψιν και τις συνέργειες που δημιουργούνται στο ολικό σχέδιο στο οποίο εντάσσονται. Αποφασίστηκε μα ακολουθηθεί το δεύτερο σχέδιο, ενώ να δημιουργηθούν -σε επίπεδο θεσμικών ρυθμίσεων- προϋποθέσεις για την εφαρμογή  και μέρους του τρίτου σχεδίου, αν κριθεί αναγκαίο σε υστερότερο χρόνο.

Και  για τα τρία σχέδια εξετάστηκαν 5 θεματικές ενότητες που αποτέλεσαν βασικά στοιχεία του ολικού σχεδίου ανάπτυξης, προσδίδοντας στο Κτήμα ενιαίο χαρακτήρα και ταυτότητα, ώστε να μπορεί να προσελκύσει μια κρίσιμη μάζα επισκεπτών. Ανά θεματική κατεύθυνση προτείνονται παρεμβάσεις που ανά σενάριο αλλάζει η έντασή τους.

  1. Ιστορία και Πολιτισμός
  2. Υπαίθρια Άθληση και Αναψυχή
  3. Αγροτική Οικονομία
  4. Έρευνα και Γνώση
  5. Ευεξία και Ηρεμία

 Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με:

  • την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων του Κτήματος Τατοΐου (προσωρινά υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων/ ΥΠΠΟΑ),
  • την σύνταξη ενός αναλυτικού προγράμματος διαχείρισης έργου με καταγραφή των ενεργειών και αλληλεξαρτήσεων για την υλοποίησή του, καθώς και
  • την πρόταση οργανωτικού σχήματος για την διευθέτηση και τον συντονισμό των επιμέρους αρμόδιων κρατικών φορέων, καθώς και πρόταση δομής Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV) που θα συμβάλλει, υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών, στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης του Κτήματος.

 

Δωρεά Βιβλιοθήκης του Γεωργίου Α΄

Στο π. Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου συνεχίζονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οι εργασίες συντήρησης των αντικειμένων που πρόκειται να αξιοποιηθούν στην έκθεση του Ανακτόρου. Το ενδιαφέρον και η πρόοδος των εργασιών στο π. Βασιλικό Κτήμα ώθησαν τον Ομότιμου Καθηγητή Παθολογίας και Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Γ. Δάικο να επικοινωνήσει με την Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να προσφέρει στο μελλοντικό μουσείο των Ανακτόρων μία ξύλινη βιβλιοθήκη, η οποία σχετίζεται με τον Γεώργιο Α’, την οποίαν είχαν αποκτήσει  -μέσω δημοπρασίας- ο ίδιος και η σύζυγός του κ. Μ. Λαναρά-Δάικου.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Φιλόφρονα με υποδέχθηκε στο σπίτι του ο καθηγητής κ. Γ. Δάϊκος, που  με γενναιοδωρία  πρόσφερε στο  μελλοντικό μουσείο των Ανακτόρων την βιβλιοθήκη του Γεωργίου Α. Είναι μεγάλη η χαρά μας ότι  οι πολίτες, καθώς αντιλαμβάνονται ότι το έργο της ανάταξης του ανακτορικού συγκροτήματος του Τατοΐου προχωρά με γοργούς ρυθμούς, συνεισφέρουν  καθοριστικά με σπουδαία αντικείμενα που έχουν στην κατοχή τους στην ανασύσταση της ιστορικής αποκατάστασης του ανακτόρου. Η ευγνωμοσύνη μας προς τον κ. καθηγητή και τη σύζυγό του είναι μεγάλη».

Η δρύινη βιβλιοθήκη  διαθέτει προστατευτικό υαλοπίνακα σε δύο φύλλα που στην ένωσή τους σχηματίζεται πλοχμός. Η κατασκευή είναι ιδιαίτερα επιμελημένη και η ποιότητα της  ξυλόγλυπτης εργασίας, εξαιρετική στο σύνολο  και στις λεπτομέρειές της. Στην επίστεψή της η βιβλιοθήκη φέρει το στέμμα με το σταυρό, μέσα σε φυτικό διάκοσμο, από φύλλα δάφνης. Το στέμμα στηρίζεται στο έμβλημα του Γεωργίου Α’: Δύο Γ χιαστί (το ένα ως αντικατοπτρισμός του άλλου), τα οποία δημιουργούν ένα Χ με αγκύλες στις πάνω κεραίες.

Το συμπίλημα του εμβλήματος συντίθεται από το αρχικό του ονόματος του βασιλέως, όταν βαπτίσθηκε ορθόδοξος –Γεώργιος- του πρώτου ονόματός του στη Δανία -Γουλιέλμος- και αυτό του ονόματος του πατέρα του -Χριστιανός. Κάτω από το έμβλημα έχει σκαλιστεί  άγκυρα εξαρτημένη από σχοινί. Δύο γυναικείες μορφές έχουν σκαλιστεί στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης, στον τύπο καρυατίδων ή ακρόπρωρων. Η βιβλιοθήκη, πιθανόν να προέρχεται από τη βασιλική θαλαμηγό «Αμφιτρίτη» (πρώην οπλιταγωγό «Μπουμπουλίνα» συνολικού μήκους 91μ., πλάτους 10μ., βυθίσματος 6μ.). Σημαντικό τμήμα του εξοπλισμού της φυλάσσεται στο Τατόι (σερβίτσια με ανάλογη διακόσμηση, δηλ. το έμβλημα του Γεωργίου Α’ σε συνθέσεις με άγκυρες). Η επιστημονική τεκμηρίωση του επίπλου θα αποκαλύψει περισσότερα για την ιστορία και την προέλευσή του. Ωστόσο, η σύνδεσή του με τον Γεώργιο Α’ δεν αμφισβητείται.

Αφήστε μια απάντηση