Ελλάδα

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων: Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση των τριών αμαξοστοιχιών ETR της TRENITALIA S.p.A

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ολοκλήρωσε την πιστοποίηση των αμαξοστοιχιών ETR 470.001, ETR 470.006 και ETR 470.008 της TRENITALIA S.p.A κατόπιν σχετικής αίτησης που κατέθεσε η Εταιρεία.

Η αρχική πιστοποίηση που δόθηκε από τη ΡΑΣ για την αμαξοστοιχία ETR 470,  άνοιξε το δρόμο βάσει των  ισχυουσών νομοθετικών  προβλέψεων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί με ταχύτατους ρυθμούς η διαδικασία  των εγκρίσεων για τις τρεις προαναφερθείσες  αμαξοστοιχίες.

Ειδικότερα, η ομάδα αξιολογητών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων εξέτασε λεπτομερώς την αίτηση της TRENITALIA S.p.A που αφορά τη συμμόρφωση των οχημάτων ETR 470.001, ETR 470.006 και ETR 470.008 με τον τύπο του αρχικού οχήματος που πιστοποιήθηκε.

Η  συμμόρφωση  οχημάτων με εγκεκριμένο τύπο οχήματος, όπως ονομάζεται η διαδικασία βάσει της οποίας οι τρείς αμαξοστοιχίες λαμβάνουν την έγκριση από τη ΡΑΣ για διάθεση στην αγορά, ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Με απόφασή της η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων θα προχωρήσει άμεσα στην επικύρωση των εγκρίσεων οχήματος συμμορφούμενου με τύπο, που έλαβαν οι αμαξοστοιχίες  με συγκεκριμένους αριθμούς αναγνώρισης  (European Identification Number).

Παράλληλα θα εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα αναγκαία έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OSS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) ως «Υπεύθυνη Λήψης Απόφασης».

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου δήλωσε: «Η ΡΑΣ ολοκλήρωσε σε εύλογο χρόνο τη διαδικασία των εγκρίσεων των τεσσάρων αμαξοστοιχιών ETR που θα εξυπηρετήσουν τη βασική σιδηροδρομική γραμμή της χώρας. Εξέτασε με λεπτομέρεια, ακρίβεια και υπευθυνότητα όλες τις παραμέτρους που αφορούν την ασφάλεια του συγκεκριμένου τροχαίου υλικού, βάσει των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων. Η ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων των ETR αποτελεί μία σημαντική αρχή για την ανανέωση του στόλου των επιβατικών τρένων στη χώρα μας. Ελπίζουμε, οι επενδύσεις των σιδηροδρομικών εταιρειών σε σύγχρονο τροχαίο υλικό να συνεχιστούν απρόσκοπτα».

Αφήστε μια απάντηση