Ειδήσεις

Περ. Ιονίων Νήσων: Αναβαθμισμένος ο ρόλος της στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου και Βαλκανίων

 

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και Κωνσταντίνος Καποδίστριας σε κομβικές θέσεις

 

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, ασκεί τη συμπροεδρία, μαζί με τον Περιφερειάρχη της Marche (Περιφέρεια της Αγκόνα), κο Francesco Acquaroli, της Ειδικής Ομάδας της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) για την Αδριατική-Ιόνιο

Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Εύξεινου Πόντου εκλέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Η εξωστρέφεια, η αναβάθμιση του ρόλου των Ιονίων νήσων στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και της Μεσογείου είναι βασικός στόχος μας και τον υπηρετούμε με όλα τα μέσα. Προετοιμαζόμαστε για την μετά covid-19 εποχή όπου θα έχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες επικοινωνίας με εταίρους και Οργανισμούς” δηλώνει η Περιφερειάρχης, ενώ, προετοιμάζει συνεργασία με την ομάδα ενδιαφέροντος “Οι Φίλοι της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας προΐσταται η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη.

Ως Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της Διάσκεψης Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο με θέματα που εστιάζονται σε διαπεριφερειακές συνεργασίες με προστιθέμενη αξία για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Θα συνεργάζομαι στενά με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR και Πρόεδρο του Επαρχιακού Συμβουλίου της Τούλτσεας (Δέλτα του Δούναβη, Ρουμανία), κ. Horia Teodorescu, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ενώ θα συμμετέχω και στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου της CPMR, ως αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής.

Στο χαρτοφυλάκιο μου εντάσσονται θέματα διαπεριφερειακών συνεργασιών με προστιθέμενη αξία για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπως και αξιοποίησης των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προγραμματική περίοδο 2021-2027 για τις ανάγκες της Περιφέρειάς μας σε υποδομές και περιφερειακή συνοχή” δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Διάσκεψη Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) συγκεντρώνει περισσότερες από 150 περιφέρειες από 24 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.
Εκπροσωπώντας περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Η CPMR εργάζεται υπέρ μίας πιο ισορροπημένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής επικράτειας. Λειτουργεί τόσο ως δεξαμενή σκέψης όσο και ως οργανισμός υποστήριξης των Περιφερειών απέναντι στα Ευρωπαϊκά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς, επιδιώκοντας ένα ισχυρό εδαφικό αποτέλεσμα για τα μέλη της.

Η CPMR επικεντρώνεται κυρίως στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, στις θαλάσσιες πολιτικές και τη γαλάζια ανάπτυξη, καθώς και στην προσβασιμότητα. Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή, η γειτονία και η ανάπτυξη αποτελούν επίσης σημαντικούς τομείς δραστηριότητας για τον οργανισμό.

Η CPMR είναι διαρθρωμένη σε έξι Γεωγραφικές Επιτροπές: την Επιτροπή Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου, τη Διαμεσογειακή Επιτροπή, την Επιτροπή Νησιών, την Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου, την Επιτροπή Βορείου Θάλασσας, και την Επιτροπή Βαλτικής Θάλασσας, που με την εξαίρεση της Επιτροπής Νησιών ανταποκρίνονται στις κύριες θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης, καθιστώντας την εσωτερική διάρθρωση της CPMR ως πρόδρομο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ.

Αφήστε μια απάντηση