Ομογένεια

Νode: Global Hellenic Networks

 

Πρωτοβουλία για τη σύσταση φορέα με τον προσωρινό τίτλο «Κόμβος : Παγκόσμια Δίκτυα του Ελληνισμού» (“Νode: Global Hellenic Networks”)

 

100 και πλέον διαπρεπείς Έλληνες της Διασποράς και της Ελλάδας, προσωπικότητες με διεθνή απήχηση και διάκριση σε ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και άλλους τομείς, ενώνουν το κύρος και τη δυναμική τους για τη σύσταση φορέα με την προσωρινή ονομασία  «Κόμβος: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού».

Οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας κ.κ. Κάρολος Παπούλιας και Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος στηρίζουν την ενέργεια αυτή με τη συμμετοχή τους ως Επίτιμοι Πρόεδροι στην Επιτροπή Πρωτοβουλίας.

Η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού φορέα, προγραμματίζεται έως τα τέλη του χρόνου και σηματοδοτεί την αναγκαιότητα για μια ευρύτερη κινητοποίηση του δυναμικού του Ελληνισμού. ως αντιστάθμισμα στην κρισιμότητα της εποχής, που διανύει  το σύγχρονο ελληνικό κράτος.

Στη 200ή επέτειο από την κήρυξη της Επανάστασης για την Ανεξαρτησία, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές, γεωστρατηγικές και κοινωνικές προκλήσεις, αποτέλεσμα μακροχρόνιων αλλά και σοβαρών συγκυριακών προβλημάτων. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να εξασφαλιστεί, η μεγαλύτερη δυνατή εθνική σύμπνοια και κυρίως η ευρύτερη ενεργοποίηση του Ελληνισμού.

Για  να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή, επίλεκτα μέλη του Ελληνισμού,  προωθούν τη δημιουργία του ‘’Κόμβου: Δίκτυα  του Παγκόσμιου Ελληνισμού’’.

Με σημαντική διεθνή παρουσία και απόλυτη ανεξαρτησία από πολιτικά κόμματα, ο “Κόμβος” θα λειτουργεί ως καταλύτης για τη σύνδεση δράσεων από προσωπικότητες   και οργανισμούς, με σκοπό τον μετασχηματισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ελληνισμού σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες υπέρ της Ελλάδας.

Ο ‘’Κόμβος’’ επιδιώκει να συνεργαστεί με υπάρχοντες φορείς, δομές και θεσμούς, ως  φόρουμ συζητήσεων και ζυμώσεων. Παράλληλα στοχεύει να διευρύνει τον ορίζοντα  του με την συμμετοχή νέων μελών στις δράσεις του.

Ο φορέας θα δώσει προτεραιότητα στην εκκόλαψη προτάσεων που θα υιοθετούν πρακτικές καινοτομίας για την προώθηση έργων με έντονο αναπτυξιακό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αναφέρονται ενδεικτικά οι τομείς της ναυτιλίας, του πολιτισμού, της υγείας και βιοτεχνολογίας, της φροντίδας ηλικιωμένων και του περιβάλλοντος.

Ο «Κόμβος» αποσκοπεί ακόμη στην απογραφή όσο το δυνατόν περισσότερων διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτερικού καθώς και στην ενθάρρυνση και υποβοήθηση της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου υπερκομματικού εθνικού σχεδίου αξιοποίησης της ομογένειας και παλιννόστησης Ελλήνων επιστημόνων ιδίως του κύματος μετανάστευσης της τελευταίας δεκαετίας.

Οι πλέον των 100 διακεκριμένων Ελλήνων που συμμετέχουν στο όραμα και τη δημιουργία του φορέα ‘’Κόμβος’’, είναι ενεργά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητές Πανεπιστήμιων, διπλωμάτες, επιχειρηματίες,  ανώτατα στελέχη οργανισμών και των σημαντικότερων think-tanks.

Περισσότερες πληροφορίες και τα βιογραφικά των μελών της Πρωτοβουλίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.komvos-node.org

Αφήστε μια απάντηση