Νέα Ομογένεια

Πρωτοχρονιά εἰς τὴν Μητρόπολη Αὐστρίας

 

Τὸ Σάββατο, 31η Δεκεμβρίου 2022, παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς, στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸς Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε εὐχαριστίες στὸ Θεὸ γιὰ τὶς πλούσιες δωρεές Του. Ἀφοῦ εὐχαρίστησε τοὺς κληρικούς, τοὺς ἐργαζομένους καὶ ὅλους τοὺς συνεργάτες καὶ βοηθοῦντας τὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔκοψε τὴν  πρώτη “Βασιλόπιτα” καὶ τὴν διένειμε μεταξὺ  τῶν παρόντων πιστῶν.

Τὴν Κυριακή, 1η Ἰανουαρίου 2023, στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἐτελέσθη ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου συμπαραστατουμένου ἀπὸ τὸν  Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ  Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννη, τὸν Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀλέξανδρο, τοὺς Πρεσβυτέρους π. Ἀριστείδη καὶ π. Νικόλαο ἐπισκέπτη ἐκ Κύπρου, καθὼς καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο. Μετὰ τὸν ἀναστάσιμο καὶ ἑορταστικὸ Ὄρθρο, πλῆθος πιστῶν συμμετεῖχε στὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀρσένιος ἀναφέρθηκε στὴ σημασἰα τῶν  Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, τὶς ὁποῖες συνδέει τὸ ἀνυπέρβλητο σὲ σημασία γεγονὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων: Ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, καλουμένη καὶ Ἐπιφάνεια, ἕως τὴν ἑορτὴ τῶν Φώτων γνωστὴ ὡς Θεοφάνεια, ἡ Ἐκκλησία δίδει τὴν εὐκαιρία στοὺς πιστοὺς νὰ κατανοήσουν ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἔλαβε τὴν ἀνθρωπίνη σάρκα γιὰ νὰ τὴν καθαρίσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸν θάνατο, ὥστε, ὅποιος θέλει, νὰ γίνει κατὰ χάριν υἱὸς Θεοῦ καὶ Θεός. Ὑπενθυμίζοντας τὴν “λογική” ρήση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου “τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον καὶ ἀθεράπευτον” ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι  “ἂν ὁ Θεὸς δὲν προσελάμβανε τὴν ἀνθρωπίνη φύση, τὴν σάρκα, αὐτὴ δὲν θὰ ἀπηλλάσετο  ἀπὸ τὸν “ρύπο” της, τὴν ἀδυναμία δηλαδὴ νὰ ζήσει ἀληθινὰ καὶ αἰώνια.  Μὲ τὴν Ἐπιφάνεια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν κατὰ σάρκα Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει τὸν μόνο ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό, τὸν φανέντα κατὰ τὴν Βάπτιση τοῦ Κυρίου καὶ ἐλπίζει πάλι στὴν ἕνωση μαζί Του, στὴν ἀθανασία ποὺ ἔχασε λόγῳ τῆς ἁμαρτίας. Ἡ Ἐκκλησία μὲ βάση τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων καὶ διὰ τῶν εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δέχεται τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ ὡς δῶρο ἀθανασίας γιὰ κάθε πιστό”.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία καὶ ἐψάλη ἡ Δοξολογία γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Νέου ” Ἐνιαυτοῦ τῆς Χρηστότητος τοῦ Κυρίου”.

Τὸ Ἐκκλησίασμα μετέβη ἐν συνεχείᾳ στὸν  Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος,  ἀπαντῶντας σὲ προσλαλιὰ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννου ὁ ὁποῖος εἶχεν καλλιεπῶς προσομιλήσει καὶ διαβεβαιώσει γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ.Μητροπόλεως στὸ εὐθυνοφόρο ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου, εὐχαρίστησε καὶ πάλι τοὺς συντελεστὲς τοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως καὶ ὑπενθύμισε τὴν ἀπαραίτητη συμβολὴ ὅλων στὶς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν ὑποστήριξη τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας, ἀφοῦ εὐχήθηκε στὸν κλῆρο καὶ στὸν λαό εὐλόγημένο τὸν Νέο Ἐνιαυτὸ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, εὐλόγησε  καὶ διένειμε τὴν Βασιλόπιτα καὶ τὸ ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο τοῦ 2023 τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας, μὲ θέμα τὴν Εἰρήνη. Οἱ χοροὶ τῶν ἱεροψαλτῶν ἀπέδωσαν μελωδικὰ παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

 

https://www.metropolisvonaustria.at

Αφήστε μια απάντηση