Ειδήσεις

Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος INFINITY που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα INFINITY χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «INFINITY – Investigative, Immersive, and Interactive CollaborationEnvironment», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020, το διάστημα 29-30 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε., που συμμετέχουν στην κοινοπραξία INFINITY.

Η δοκιμαστική λειτουργία αφορούσε αφενός τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού (εικονικής πραγματικότητας) και του δικτύου- πλατφόρμας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και αφετέρου την ανάπτυξη δύο υποθέσεων – σεναρίων (use cases), όπως προβλέπονται από το ερευνητικό πρόγραμμα.

Το INFINITY στοχεύει στη δημιουργία μιας συνεκτικής πλατφόρμας, που χρησιμοποιεί την σε βάθος ανάλυση δεδομένων πολλαπλών πηγών και την εικονική πραγματικότητα, προκειμένου να βοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου στην ανάλυση και εξαγωγή ουσιαστικών πληροφοριών και συμπερασμάτων για την αποτελεσματική πρόοδο των υποθέσεων.

Αφήστε μια απάντηση