Ελλάδα

Συμμετοχή της Ελλάδος στην ομάδα πρόληψης της Διαφθοράς των  Ηνωμένων Εθνών

 

Η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στην Ομάδα Εργασίας για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

O Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κος Άγγελος Μπίνης, στην τοποθέτησή του κατά την διάσκεψη της Ομάδας Εργασίας για την Πρόληψη της Διαφθοράς της Συνόδου των Κρατών Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έλαβε χώρα στις 16.06.2021, επεσήμανε τον κεντρικό ρόλο των Κοινοβουλίων για την πρόληψη και αποτροπή της διαφθοράς.

Ο κ. Μπίνης παρουσίασε συγκεκριμένες καλές πρακτικές και μεθοδολογίες με τις οποίες το Κοινοβούλιο μπορεί να αναδειχθεί σε κεντρικό πυλώνα της εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας. Οι πρωτοβουλίες των Κοινοβουλίων εντάσσονται είτε στο πλαίσιο του νομοπαρασκευαστικού έργου είτε των εποπτικών αρμοδιοτήτων.

Επεσήμανε ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά τις συστάσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και προωθεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συμμόρφωση με αυτές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τρέχουσα νομοπαρασκευαστική διαδικασία για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής (lobbying). Οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο είχανε επίσης την ευκαιρία να καταλάβουν τη σημασία που δίνει το Κοινοβούλιο της χώρας μας στη συμμετοχή των πολιτών στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία, μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και να ενημερωθούν για τις σημαντικές καινοτομίες που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση της διαφάνειας στο πεδίο της πολιτικής χρηματοδότησης και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.

Τέλος, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επεσήμανε το κομβικό ρόλο των Ειδικών Επιτροπών του Κοινοβουλίου, καθώς και τα οφέλη από τη συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, που αποτελεί τον Ανώτατο Ελεγκτικό Οργανισμό της χώρας μας.

Κλείνοντας, ο κος Μπίνης σημείωσε ότι η θεματική αυτή συνεδρίαση συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030, η οποία αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθέτηση κανόνων ενάντια στη διαφθορά, στην ενίσχυση της λογοδοσίας και στον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη διοίκηση και τους κυβερνητικούς θεσμούς.

Αφήστε μια απάντηση