Χωρίς κατηγορία

Συνεργασία επαγγελματικής εκπαίδευσης Αστυνομιών Ελλάδας και Ιταλίας

 

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας συντονίζει την υλοποίηση επιμορφωτικής δράσης για 27 αστυνομικούς που επισκέπτονται υπηρεσίες των  Εθνικών Αρχών Ασφάλειας της Ιταλίας.

 

Μετά την επιτυχή ένταξη της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης στον Χάρτη Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET-Mobility Charter 2021-2027), ξεκίνησε η υλοποίηση της πρώτης εκπαιδευτικής δράσης κατάρτισης που προβλέπει τη μετακίνηση συνολικά είκοσι-επτά (27) στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στη Ρώμη – Ιταλίας.

Η εκπαιδευτική δράση, διάρκειας 7 ημερών (23 έως 29 Ιανουαρίου για την πρώτη εκπαιδευτική σειρά, 23 έως 26 Φεβρουαρίου για τη δεύτερη και 13 έως 19 Μαρτίου για την τρίτη), οργανώθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το Γραφείο Αστυνομικού Συνδέσμου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας/ Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας/ Γραφείο  Συντονισμού & Σχεδιασμού των Δυνάμεων της Αστυνομίας (Ufficio Coordinamento e Planificazione Forze di Polizia).

Το πρόγραμμα κινητικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεματολογιών αστυνομικού ενδιαφέροντος εστιάζοντας σε βέλτιστες πρακτικές αστυνόμευσης και αστυνομικής εκπαίδευσης, τεχνογνωσία που αποκομίζεται με ενημερωτικές επισκέψεις σε επιτελικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες και μονάδες των τριών κύριων Εθνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου της Ιταλίας (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri και Guardia di Finanza).

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική αποστολή ενημερώθηκε για το ιταλικό σύστημα διοίκησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τη διαχείριση του ανθρώπινού δυναμικού, τις δραστηριότητες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, τις πρακτικές και τον έλεγχο διαχείρισης των πρώτων ανταποκριτών και τις επιχειρησιακές τεχνικές των κινητών μονάδων της Ιταλικής Αστυνομίας.

H πρώτη ομάδα που πραγματοποίησε την εκπαιδευτική επίσκεψη (23 έως 29 Ιανουαρίου) με επικεφαλής τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Απόστολο Μάσπερο του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών, συνόδευε ο Αστυνομικός Σύνδεσμος της Πρεσβείας της Ιταλίας Lt. Col. Galgano Galgani.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής κινητικότητας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ημερίδα, στην οποία θα παρουσιάσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες τους που αποκόμισαν, καθώς και τις προτάσεις τους αναφορικά με καινοτόμες ιδέες εκσυγχρονισμού η βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να υιοθετηθούν από την Ελληνική Αστυνομία.

Επισημαίνεται ότι η εκπαιδευτική δράση χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+, με Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών συνεργάστηκε με το ΙΚΥ, το Γραφείο Αστυνομικού Συνδέσμου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης για την επιτυχή χρηματοδότηση και υλοποίηση της Δράσης.

Αφήστε μια απάντηση