Ελλάδα Ομογένεια

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Ανακοινώθηκαν εχθές οι “προσθετικές” αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα στο πλαίσιο του μίνι “διορθωτικού” ανασχηματισμού που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός.
Μεταξύ των άλλων και σχετικά με τα αφορώντα σε εμάς τους ομογενείς, οφείλουμε να επισημάνουμε την σημαντική αναβάθμιση του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού Γιάννη Χρυσουλάκη ο οποίος πλέον αναλαμβάνει περισσότερα χαρτοφυλάκια και ευθύνες και είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού. Στο πλαίσιο των ευθυνών του, εντάσσονται πλέον τα προξενικά θέματα καθώς και τα εκκλησιαστικά.
Είναι προφανής, για το Hephaestus Wien τουλάχιστον, η βούληση του Πρωθυπουργού να αντιμετωπίσει σε ενιαίο πλαίσιο τα θέματα που αφορούν στον οικουμενικό Ελληνισμό και μάλιστα εφαρμόζοντας στην πράξη την έννοια της “δημόσιας διπλωματίας”, μία έννοια που έχει καταγραφεί στα κείμενα διεθνώς την τελευταία εικοσαετία. Η διαχείριση των διασπορικών πληθυσμών των εθνικών κρατών εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.
Εμείς, ως Hephaestus Wien, ελπίζουμε ότι η τελευταία εξέλιξη της σημαντικής αναβάθμισης του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού Γιάννη Χρυςουλάκη σε Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού με χαρτοφυλάκια για τα προξενικά και θρησκευτικά θέματα, θα σημάνει την σοβαρή ενίσχυση του έργου της ΓΓΑΕ και την επίλυση πολλών και σημαντικών θεμάτων της όπου γης ελληνικής ομογένειας.
Hephaestus Wien

Αφήστε μια απάντηση