Georg Gstrein Νέα Ομογένεια

Ι. Αρχ. Αμερικής: Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2023

 

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

«Θεο τε κτσμα τυγχνων κα θες εναι κεκελευσμνος…»

(Γρηγορίου Θεολόγου, Ες τν μέγαν Βασίλειον πιτάφιος, P.G. 36, σελ. 560, παρ. Α).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Σήμερα, τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους 2023, ἂς ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὸν ἅγιο τοῦ Θεοῦ ποὺ κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ κατ᾽ αὐτὴ τὴν ἡμέρα πολλοὺς αἰῶνες πρίν: τὸν φωτεινὸ ἱεράρχη τῆς Καππαδοκίας καὶ διδάσκαλο τῆς οἰκουμένης, τὸν μέγα Βασίλειο Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας. Ἀκόμη καὶ σήμερα κρατοῦμε ζωντανὰ πολλὰ ἔθιμα συνδεδεμένα μὲ τὸν ἅγιο Βασίλειο τὸ μέγα. Τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του, τὴ βασιλόπιττα καὶ βέβαια, ἐδῶ στὴν Ἀμερική, τὴν Ἀκαδημία τοῦ ἁγίου Βασιλείου στὸ Garison τῆς Νέας Ὑόρκης, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἐθνικό μας καθίδρυμα ποὺ περήφανα φέρει τὸ ὄνομά του.  Πέρα ὅμως ἀπὸ αὐτὰ τὰ λαοφιλὴ ἔθιμα, διαθέτουμε τὴν παρακαταθήκη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἱεράρχη, ποὺ ἐνισχύει τὴ θέση τῆς ἐκκλησίας γιὰ τὸ τί σημαίνει ἄνθρωπος.

Τὸ κείμενο στὴν ἀρχὴ τῆς ἐγκυκλίου προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐπιτάφιο λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ποὺ ἦταν ὁ ἐπιστήθιος φίλος τοῦ μεγάλου Βασιλείου, κατὰ τὴν κηδεία τοῦ ἀγαπημένου του φίλου. Μὲ αὐτὴ τὴν τόσο ἁπλὴ ἔκφραση, ποὺ ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἕνα θαυμαστὸ σύνδεσμο μεταξὺ τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως καὶ τῆς ἐμφανίσεώς του ὡς ἐνηλίκου κατὰ τὴ βάπτιση στὸν Ἰορδάνη, ὁ μέγας Βασίλειος μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν διττὴ φύση τοῦ Χριστοῦ. Πράγματι εἴμαστε κτιστοί, ἀλλὰ κεκλημένοι νὰ γίνουμε κατὰ χάριν θεοί, ὅπως οἱ πατέρες τῆς ἐκκλησίας μᾶς ἐπισημαίνουν χρησιμοποιώντας τὸν ὅρο «θέωση».

Τὸ νέο ἔτος 2023 μᾶς παρέχει μιὰ σειρὰ άπὸ εὐκαιρίες γιὰ τὴ «θέωση» στὴ ζωή μας. Δὲ χρειάζεται νὰ γίνουμε μοναχοὶ ἢ ἀσκητὲς γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ δρόμο τῆς θεώσεως. Κάθε στιγμή, πάντοτε, μὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ συναντοῦμε, ὑπάρχουν εὐκαιρίες νὰ πράττουμε ὅπως ὁ Θεὸς θὰ ἔπραττε, νὰ μιλοῦμε ὅπως ὁ Θεὸς θὰ μιλοῦσε, καὶ νὰ ἀγαποῦμε ὅπως ὁ Θεὸς ἀγαπάει.

Συνήθως τὶς ἡμέρες αὐτὲς θέτουμε ἕνα στόχο ποὺ θὰ ἐκπληρώσουμε κατὰ τὴ νέα χρονιά. Παραδείγματος χάριν, νὰ περνοῦμε περισσότερο χρόνο μὲ τὴν οἰκογένειά μας, ἢ νὰ χάσουμε βάρος καὶ διάφορα ἄλλα ποὺ ὑποσχόμαστε κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἔτους. Αὐτὸ τὸ ἔτος, ὅμως, ἂς ὑποσχεθοῦμε στὸν ἑαυτό μας κάτι διαφορετικό, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Ἂς γίνουμε θεοφόροι, κινούμενοι πρὸς τὴ θέωση, παρὰ τὴν ἀναξιότητα καὶ τὶς ἀδυναμίες μας. Αὐτὴ ἐξάλλου εἶναι καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν» τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς κοινωνία ἀγάπης.

Εὐχομαι τὸ 2023 νὰ εἶναι γεμάτο μὲ μοναδικὲς στιγμές ἀλλοίωσης ἀπὸ τὴ χάρη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μοιραζόμαστε τὴν ἀφθονία τῆς ἀγάπης αὐτῆς μὲ τὸν κόσμο γύρω μας, ὡς κτίσματα καθ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ δημιουργοῦ τους.

 

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Αφήστε μια απάντηση