Ομογένεια

Τα βασικά σημεία του εκλογικού νόμου για το δικαίωμα συµµετοχής στις εκλογές των αποδήμων

 

Τί ισχύει σήμερα για την ψήφο των αποδήμων; Ποιά είναι τα κριτήρια για να συµµετέχει ο Έλληνας του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές µε τον νόµο που ψήφισαν τα κόµµατα τον Δεκέµβριο του 2019;

α. Η ψήφος του Έλληνα του εξωτερικού µετράει ισότιµα στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσµα.

β. Ο Έλληνας του εξωτερικού πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει διαµένει δύο έτη στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9) το 2021 ή το 2020 και να κάνει αίτηση στην ειδική πλατφόρµα apodimoi.gov.gr ώστε να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές.

Ποιά η θέση της Νέας Δηµοκρατίας για τη συµµετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές και τί προτείνει η κυβέρνηση;

ισχύον νόµος αποτελεί αποτέλεσµα συµβιβασµού µε τα υπόλοιπα κόµµατα καθώς απαιτούνται 200 βουλευτές για την αλλαγή του εκλογικού νόµου που αφορά την συµµετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού.

Θέση της Νέας Δηµοκρατίας είναι η συµµετοχή στις εθνικές εκλογές όλων των Ελλήνων του εξωτερικού που είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους στην Ελλάδα, χωρίς επιπλέον προϋποθέσεις οι οποίες αποθαρρύνουν τους Έλληνες του εξωτερικού να συµµετέχουν στις εθνικές εκλογές. Προϋποθέσεις που αφήνουν το µεγαλύτερο µέρος των Ελλήνων του εξωτερικού εκτός, αφού η µεθοδολογία της απόδειξης είναι εξαιρετικά δύσκολη.

κυβέρνηση προτείνει την κατάργηση όλων των κριτηρίων, ώστε όλοι οι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας να διευκολύνονται και να συµµετέχουν ισότιµα στις εθνικές εκλογές από τον τόπο διαµονής τους.

κυβέρνηση δεν προτείνει να συµµετέχουν απόδηµοι Έλληνες 2ης ή 3ης γενιάς που δεν είναι Έλληνες πολίτες.

κυβέρνηση δεν προτείνει να συµµετέχουν Έλληνες που δεν είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Τί προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Τέσσερις έδρες βουλευτών Επικρατείας να κατανέµονται για την εκπροσώπηση των Ελλήνων που είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό.

Η ψήφος του Έλληνα του εξωτερικού δεν προσµετράται στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσµα της επικράτειας.

Ο Έλληνας του εξωτερικού επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσµα για έναν βουλευτή και όχι για το σύνολο του Κοινοβουλίου. Συνεπώς µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Έλληνας του εξωτερικού έχει 300 φορές µικρότερη βαρύτητα η ψήφος του από τον τόπο διαµονής του.

Εάν ψηφίσουν 5 ή 500.000 Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο διαµονής τους δεν αλλάζει η

κατανοµή των εδρών και δεν επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσµα στην Ελλάδα.

Η ψήφος του Έλληνα του εξωτερικού που θα ψηφίσει από το εξωτερικό δεν προσµετράται στο εθνικό αποτέλεσµα, σε αντίθεση µε τον Έλληνα του εξωτερικού που έχει το χρόνο και τα χρήµατα για να ταξιδέψει µε το αεροπλάνο στην Ελλάδα ώστε να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές.

Αφήστε μια απάντηση