Ελλάδα Κόσμος

Η μελέτη COH-FIT 

 

Η μελέτη COH-FIT βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή άνω των 200 ερευνητών από τουλάχιστον 40 χώρες και 50 ακαδημαϊκές μονάδες ανά την υφήλιο και διεξάγεται υπό την αιγίδα μεγάλου αριθμού διεθνών επιστημονικών οργανισμών.

Στόχος της διεθνούς αυτής έρευνας είναι η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων, καθώς και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία του ιού COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων επιδημικών και πανδημικών μεταδοτικών λοιμώξεων.

Η μελέτη COH-FIT θα διενεργηθεί σε τρεις διαφορετικές περιόδους: 1) κατά τη διάρκεια της πανδημίας (1ο κύμα), 2) 6 μήνες μετά το τέλος της πανδημίας του ιού COVID-19 (2ο κύμα) και 3) 12 μήνες  μετά το τέλος της πανδημίας του ιού COVID-19 (3ο κύμα). Από ενήλικες, αλλά και από εφήβους/-ες και παιδιά που συναινούν (οι ίδιοι και οι κηδεμόνες τους) στη συμμετοχή τους στην έρευνα αυτή, θα ζητηθούν μέσω εκτενούς ερωτηματολογίου ανώνυμες πληροφορίες αναφορικά με δημογραφικά στοιχεία, επαγγελματικές συνθήκες, περιβαλλοντικούς παράγοντες και κατάσταση φυσικής και ψυχικής υγείας και σχετικών παραγόντων πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού COVID-19. Στόχος είναι η συγκέντρωση πληροφοριών από περισσότερους από 200.000 συμμετέχοντες και από τις 5 ηπείρους, σε περισσότερες από 25 γλώσσες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η μελέτη COH-FIT προωθείται στην Ελλάδα από την Β΄ Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει την θετική γνωμοδοτική άδεια της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ. και υπό την αιγίδα της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας. Η μελέτη COH-FIT είναι η μόνη παγκόσμια έρευνα αυτού του βεληνεκούς που απευθύνεται παράλληλα σε 3 διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (ενήλικοι, έφηβοι 14-17 ετών., παιδιά 7-13 ετών.), με τρόπο που επιτρέπει την αξιολόγηση ανηλίκων από τους κηδεμόνες, αλλά και την ιδία συμμετοχή εφήβων και παιδιών (άνω των 6 ετών) με  έγγραφη συγκατάθεση των γονέων. Με τον τρόπο αυτό θα συγκεντρωθούν πρωτοπόρα συμπεράσματα και για τον πληθυσμό των ανηλίκων που συνήθως  δεν αντιπροσωπεύεται σε ανάλογες έρευνες. Αυτή είναι λοιπόν και η μοναδική παγκόσμια έρευνα για τις επιπτώσεις τις πανδημίας στη σωματική και ψυχική υγεία που διενεργείται στη χώρα μας και που μπορεί να συγκεντρώσει αντιπροσωπευτικά και συγκρίσιμα δεδομένα από όλη την ελληνική επικράτεια και μάλιστα από  πληθυσμούς 3 διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι και η πρώτη χώρα της μελέτης COHFIT παγκοσμίως που ξεκίνησε τη μελέτη αυτή στο γενικό πληθυσμό.

Η έρευνα θα διεξαχθεί μέσω ασφαλούς διαδικτυακής εφαρμογής ανάπτυξης, διαχείρισης, κωδικοποίησης και αποθήκευσης δεδομένων για διεθνείς έρευνες και βάσεις δεδομένων. Δεν θα συλλέγονται και δεν θα διατηρούνται από τους ερευνητές πληροφορίες που να προσδιορίζουν προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα σχετικά με την ηλεκτρονική δραστηριότητα των ατόμων. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) [νόμος 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων]. Δεν θα αποθηκευτούν καθόλου αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Όλες οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές.

Ο διαδικτυακός τόπος της έρευνας ( www.coh-fit.com ή www.coh-fit.com/?lang=el ) είναι διαθέσιμος σε όλους και παραπέμπει απευθείας στο ερωτηματολόγιο. Εάν υπάρχει λίγος διαθέσιμος χρόνος από μέρους σας, θα σας παρακαλούσαμε να τον επισκεφθείτε και οι ίδιοι, για να σχηματίσετε προσωπική άποψη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα στους αρμόδιους φορείς όλων των κρατών, αλλά ιδιαίτερα της χώρας μας, για την πληρέστερη αντιμετώπιση τόσο της παρούσας πανδημίας όσο και την ικανή πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων σε περίπτωση πιθανών μελλοντικών ανάλογων καταστάσεων. Όσο μεγαλύτερο τμήμα  του πληθυσμού της χώρας μας λάβει μέρος στην έρευνα αυτή, τόσο πιο αντιπροσωπευτικά και χρήσιμα αποτελέσματα θα ενδυναμώσουν τις εθνικές αλλά και διεθνείς στρατηγικές μας στο μέλλον.

Εκ μέρους της εθνικής ερευνητικής ομάδας για την Ελλάδα,

Α. Αγοραστός

Αφήστε μια απάντηση