‘Αρθρα

‘Αρθρα Georg Gstrein

Ακύρωση δημόσιας διαθήκης λόγω  διανοητικής ανικανότητας του διαθέτη

  Γράφει η δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αναστασία Χρ. Μήλιου*   Μια δημόσια διαθήκη η οποία συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου είναι δύσκολο να ακυρωθεί διότι επέχει μια

Read More