Κύπρος Νέα

ΥΠΕΞ ΚΥΠΡΟΥ: μεταθέσεις λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε Διπλωματικές Αποστολές

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι με χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τις μεταθέσεις Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στελέχωσης των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα της Συντεχνίας Υπαλλήλων, να ολοκληρώνεται η  διαδικασία μεταθέσεων εντός των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι λειτουργοί για τις σχετικές αποφάσεις που επηρεάζουν τους ιδίους και τις οικογένειές τους και να διασφαλίζεται η ομαλή μετάβασή τους στο εξωτερικό.

Για σκοπούς διαφάνειας, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσιακές ανάγκες με στόχο να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Διπλωματικών Αποστολών και η ικανότητα των λειτουργών να εκπληρώσουν την αποστολή που θα τους ανατεθεί. Πέραν των ανωτέρω, λαμβάνονται επίσης υπόψη η περίοδος παρουσίας στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και η συνολική υπηρεσία στο εξωτερικό.

Νοείται πως ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η λειτουργός, υποβάλλει αίτηση με τις χώρες επιλογής και ενδιαφέροντός του, για τις οποίες καταβάλλεται προσπάθεια να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης.

Με την πιο πάνω διαδικασία η Κυβέρνηση εφαρμόζει την υποχρέωση για στελέχωση των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό όπως αυτή ορίζεται στα Άρθρα 37, 50 και 54 του Συντάγματος και στον περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών συγχαίρει τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που έχουν επιλεγεί και εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντα και την αποστολή που αναλαμβάνουν.

 

Αφήστε μια απάντηση