Ομογένεια

ΣΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

ΣETA ΘEOΔΩPIΔOY, ΠPOEΔPOΣ EΛΛHNIKHΣ KOINOTHTAΣ ΠAPIΣIOY KAI ΠEPIXΩPΩN:

“EKΠPΟΣΩΠONTAΣ THN EΛΛHNIKH KOINOTHTA ΠAPIΣIOY KAI ΠEPIXΩPΩN ΣTHPIZΩ, KAI MAZI MOY OΛOI OI EΛΛHNEΣ ΠOY ZOYN ΣTO ΠAPIΣI, THN EΠIΣTOΛIKH ΨHΦO ΓIA TIΣ EYPΩEKΛOΓEΣ KAI TA ΔHMOΨHΦIΣMATA, OΠΩΣ KAI ΓIA TIΣ EΘNIKEΣ EKΛOΓEΣ! MΠPABO ΣTHN EΛΛHNIKH KYBEPNHΣH ΠOY ΠPOΣΠAΘEI, KAI EIMAI ΣIΓOYPH ΠΩΣ ΘA TO ΠETYXEI, NA ΔΩΣEI IΣA ΔIKAIΩMATA ΣE OΛOYΣ TOYΣ ΠOΛITEΣ THΣ AΠANTAXOY ΓHΣ.”

Αφήστε μια απάντηση