Αυστρία Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Ομογένεια Παροικιακά Νέα Πολιτισμικά

“Teachers for SwanZ”, Erasmus+ : Ρουμανία, Βουλγαρία και Αυστρία

 

“Teachers for SwanZ” μια ευκαιρία για επαγγελματική εκπαίδευση στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αυστρία.

 

 

 

Στην αρχαία Ελλάδα ο χορός ήταν ένας από τους θεμελιώδεις κλάδους της εκπαίδευσης και θεωρούνταν αποτελεσματικός για τη καλλιέργεια, τη διατήρηση και την ενίσχυση των συναισθημάτων κοινωνικής αλληλεγγύης. (Βικιπαίδεια). Η ιδέα ότι ο χορός είναι ουσιαστικό μέρος της ζωής και της εκπαίδευσης διατηρείται ακόμη και σήμερα και υλοποιήθηκε στο τελευταίο έργο του Λυκείου Χορογραφίας “Floria Capsali” από το Βουκουρέστι (https://floriacapsali.wordpress.com/), το οποίο συντονίζει το “Teachers for SwanZ”, μια στρατηγική συνεργασία στον επαγγελματικό τομέα, συγχρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο, που ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2020 και θα υλοποιηθεί τα επόμενα 2 χρόνια, θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, μαθητές και εκπαιδευτές από το συντονιστικό ίδρυμα και από τα ιδρύματα εταίρους: η Εθνική Σχολή Τεχνών “Prof. Vesselin Stoyanov” από το Ruse (Βουλγαρία) – http://www.artrousse.com/, η Εταιρία “Attitude” από τη Βιέννη (Αυστρία) – https://www.attitudestudios.at/ και η Ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας – http://www.uniunea–elena.ro/, με έδρα στο Βουκουρέστι. Η ιδέα αυτού του έργου και της συνεργασίας που θα το υλοποιήσει ξεκίνησαν από ένα αντικρουόμενο πλαίσιο: αφενός, οι σχολές επαγγελματικού χορού προετοιμάζουν τα παιδιά για ένα από τα πιο ευαίσθητα, υπεύθυνα και όμορφα επαγγέλματα, και από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον στις χώρες εταίρους, αυτά τα σχολεία συχνά παραμελούνται και λειτουργούν με περιορισμένους πόρους, σε ένα όλο και περισσότερο τεχνολογικό περιβάλλον.

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία αυτή, ένας από τους σπουδαίους δασκάλους του σύγχρονου χορού, ο Ρουμάνος χορογράφος Gigi Căciuleanu, αποδέχθηκε από την αρχή να είναι πρέσβης αυτού του έργου.

Teachers for SwanZ στοχεύει να βοηθήσει τους δασκάλους χορού να κατανοήσουν καλύτερα τους μαθητές τους – εκπροσώπους της Generation Z – και να τους απευθυνθούν σύμφωνα με τις ανάγκες εκείνων, από τα σημεία επαφής που εκείνοι χρησιμοποιούν πιο συχνά. Βασικά, η ομάδα του έργου έθεσε ως στόχους για τους επόμενους 24 μήνες:

  • ανάπτυξη και ενημέρωση βασικών ικανοτήτων για καθηγητές χορού στα ιδρύματα εταίρους προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη σχέσεων πολύ υψηλής ποιότητας με τους μαθητές, συναδέλφους και γονείς;
  • ενημέρωση και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δασκάλων χορού στα συνεργαζόμενα ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε εργαλεία πληροφορικής;
  • να διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των παραδοσιακών και σύγχρονων χορών στις χώρες εταίρους από τεχνική άποψη, της προσέγγισης της διδασκαλίας, του συμβολισμού κ.λπ.;
  • να συμπεριληφθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό εργαλεία / μεθοδολογίες.

Το έργο αφορά την κινητικότητα από τη μια χώρα εταίρο στην άλλη, προπονήσεις για τους δασκάλους χορού και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες θα υλοποιηθούν στα ακόλουθα απτά αποτελέσματα.:

  • ένα εκπαιδευτικό εγχειριδιο για τους δασκάλους χορού / εκπαιδευτές που να τους υποστηρίξει στην ανάπτυξη τόσο επαγγελματικών δεξιοτήτων όσο και δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθοδήγησης και διαπολιτισμικού διαλόγου;
  • μια διαδικτυακή πλατφόρμα – το Εικονικό Εργαστήριο – όπου θα διδαχθούν διαδικτυακά μαθήματα χορού και όπου θα μεταφορτωθούν με τη μορφή αρχείων βίντεο, ασκήσεις, παραστάσεις, συνεντεύξεις, μηνύματα, μαρτυρίες;
  • έναν μίνι οδηγό για εκπαιδευτικούς μη χορού, ο οποίος θα έχει ρόλο να υποστηρίζει καθηγητές που διδάσκουν διαφορετικούς κλάδους στο να εισαγάγουν στα μαθήματά τους ορολογία, δραστηριότητες και ασκήσεις που σχετίζονται με το χορό.

Όσον αφορά τα μη απτά αποτελέσματα, αναμένουμε από τους δικαιούχους του έργου να έχουν περισσότερα κίνητρα να μάθουν, να είναι πιο ανοιχτοί, να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν καινοτομία, να εργαστούν καλύτερα ομαδικά και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Ένα τέτοιο έργο δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας εάν κάθε χώρα αναλάβει μεμονωμένη δράση, καθώς υπάρχει μικρό ενδιαφέρον και περιορισμένες δυνατότητες για τα εθνικά συστήματα να υποστηρίζουν το χορό ως στοιχείο της γενικής εκπαίδευσης. Η διακρατική πρωτοβουλία θα επωφεληθεί από τις υπάρχουσες εμπειρογνωμοσύνη, στρατηγικές και πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω του χορού, παρέχοντας την ευκαιρία δοκιμής, οδήγησης και εξεύρεσης μιας ποικιλίας μεθόδων και εργαλείων, σε επίπεδο εταιρικής σχέσης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην περιοχή και στην Ευρώπη θα επωφεληθούν από τα εργαλεία εργασίας που δημιουργούνται από το έργο και από ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής, με το Erasmus + να δίνει ευρεία προβολή στις πρωτοβουλίες που υποστηρίζει.

 

Αφήστε μια απάντηση