‘Αρθρα

Απόφαση 161/15-04-2021 Ρύθμιση Οφειλών Ειρηνοδικείου Καλλιθέας

 

Τάσου Πέτσα, Δικηγόρου

Μία ιστορική απόφαση του Νόμου Κατσέλη δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας που είναι αρκετά ανθρώπινη και «γενναία» απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες και την χαμηλή εισοδηματική τους κατάσταση.

Η αίτηση είχε κατατεθεί το έτος 2017 ενώ ίσχυε ακόμα ο Νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) και ήδη ο αιτών και ιδιοκτήτης φροντιστηρίου είχε κερδίσει δύο προσωρινές διαταγές, το 2017 και το 2019, που τον υποχρέωναν να καταβάλλει στους πιστωτές του το συνολικό ποσό των 600 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο.

Ο αιτών χρωστούσε σε Τράπεζες και παράλληλα σε Εφορία,  ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΔΕΗ και τρίτους (φυσικά πρόσωπα) για μισθώματα του φροντιστηρίου του. Οι οφειλές του συνολικά ανέρχονταν στο ποσό των 430.000 ευρώ.

Το σκεπτικό της Προέδρου όπως προτάθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, τον κύριο Πέτσα Αναστάσιο, στηρίχθηκε στο άρθρο 8 παρ.5 του Ν.3869/2010  σύμφωνα με το οποίο «Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών».

Ο αιτών σύμφωνα με την απόφαση της Προέδρου θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του καταβάλλοντας το ποσό των 300 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο για δύο χρόνια στους πιστωτές του ενώ μετά από δύο χρόνια που θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα της εισοδηματικής του κατάστασης, θα γίνει επανάληψη της συζήτησης για τον επαναπροσδιορισμό των καταβολών.

Αφήστε μια απάντηση