Ειδήσεις Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντικές προτάσεις προς του ευρωβουλευτές έκανε ο ΣΜΕ

Παρέμβαση στους Έλληνες ευρωβουλευτές έκανε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ενημερώνοντάς τους για σημαντικά θέματα που αφορούν τον εξορυκτικό κλάδο και συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η παρέμβαση έγινε με επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Αθανάσιος Κεφάλας,στην οποία σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο των ορυκτών πόρων της χώρας μας συντίθεται από μεγάλη ποικιλία ορυκτών, με πολλές και σημαντικές χρήσεις στη βιομηχανία και στην καθημερινή ζωή. Για πολλά από αυτά τα ορυκτά διενεργείται στην Ελλάδα παραγωγή παγκόσμιας κλίμακας και μεγέθους.

Τα κύρια σημεία της ενημέρωσης προς τους Ευρωβουλευτές αφορούν :

α. Στο αποτύπωμα της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον κλάδο:

 • να παράγει, πέραν των αδρανών δομικών υλικών, 42 διαφορετικά μέταλλα και βιομηχανικά ορυκτά και να απασχολεί άμεσα 350.000 και έμμεσα 1.200.000 εργαζόμενους
 • να στηρίζει σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και έτσι να μειώνει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Χωρίς τηδιασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας των πρώτων υλών, δεν μπορεί να υλοποιηθεί  η στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη, όπως αυτή εκφράζεται με την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και ειδικότερα να επιτευχθούν οι στόχοι για οικονομία μηδενικού άνθρακα και γενικότερα της κυκλικής οικονομίας.

β. Στο περιεχόμενο μία σειράς πολιτικών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλληλεπιδρούν και καθορίζουν το μέλλον της ευρωπαϊκής και ελληνικής εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας, όπως:

 • Η έμφαση στην Κυκλική Οικονομία και τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων
 • Ο νέος Νόμος για το Κλίμα
 • Η νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική
 • Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Πρώτες Ύλες (Raw Materials Αlliance)
 • Η καθιέρωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων, με αποτύπωση της κατανάλωσης ενέργειας, πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή του
 • Ο μηχανισμός αντιμετώπισης εισαγόμενων προϊόντων με αποτύπωμα άνθρακα
 • Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ταξινόμησης για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων

γ. Στη σημασία των πρώτων υλών για την υλοποίηση των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών, αφούγια την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου οικονομίας, απαιτούνται:

 • μεγάλες ποσότητες σε χάλυβα, σίδηρο, χαλκό, αλουμίνιο, ψευδάργυρο, νικέλιο
 • 40 διαφορετικά μέταλλα που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα, ενσωματώνουν λειτουργίες και εξαλείφουν τη χρήση διαφορετικών προϊόντων ή συσκευών
 • σημαντικές ποσότητες σπάνιων γαιών για τα ηλεκτρικά οχήματα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις ανεμογεννήτριες

Ενδεικτικά οι νέες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και συσσωρευτών απαιτούν μέταλλα όπως λίθιο, μαγνήσιο, αργίλιο, νικέλιο, κοβάλτιο και η κατανάλωσή τους θα αυξηθεί 1000% περισσότερο από σήμερα έως το 2050. Για τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερης ευρωπαϊκής οικονομίας θα απαιτηθεί 60 φορές μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου, 15 φορές μεγαλύτερη ποσότητα κοβαλτίου, 10 φορές μεγαλύτερη ποσότητα σπάνιων γαιών.

Επιπλέον ο ΣύνδεσμοςΜεταλλευτικών Επιχειρήσεων αναφέρθηκεκαι στις εξειδικευμένες θέσεις της ελληνικής εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας για τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Πρώτες Ύλες ζητώντας:

 1. Ενίσχυση-υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πρώτων υλών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτητοποίησή της απότις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις φάσεις αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, από την έρευνα για την ανεύρεση νέων κοιτασμάτων, την εκμετάλλευση με την εφαρμογή νέων ψηφιακών τεχνολογιών, τον εμπλουτισμό και την καθετοποίηση παραγωγής εξορυκτικών προϊόντων με νέες τεχνολογίες
 2. Ένταξη του κλάδου στον Κανονισμό Ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύει τις πράσινες επενδύσεις διότι, όπως είναι φανερό, ο κλάδος διευκολύνει και υποστηρίζει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες απαραίτητες για την πράσινη ανάπτυξη
 3. Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, να δοθούν ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτήσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων του εξορυκτικού-μεταλλουργικού κλάδου για νέες εφαρμογές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
 4. Να δοθούν επιδοτήσεις για την αξιοποίηση υπολειμματικών σχηματισμών, με στόχο να παραχθούν δευτερογενείς αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες
 5. Να ενισχυθεί η απαραίτητη εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΣΜΕ, κ Αθανάσιος Κεφάλας ζητάεπίσης νααναληφθούναπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 • πρωτοβουλία για απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των εξορυκτικών έργων σε όλα τα κράτη-μέλη, με ομογενοποίηση κριτηρίων και διαδικασιών
 • κεντρική εκστρατεία με στόχο τη μεταστροφή της κοινής γνώμης και την ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή των δραστηριοτήτων αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών ορυκτών πρώτων υλών

Στην παρέμβαση του Συνδέσμου ήδη ανταποκρίθηκαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και κα Μαρία Σπυράκη και από τον ΣΥΡΙΖΑ η κα Χριστίνα Μπαριτάκη, Διευθύντρια του Γραφείου του Ευρωβουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, με τις οποίες οργανώθηκαν και σχετικές διαδικτυακές συναντήσεις.

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές συμφώνησαν να στηρίξουν την προσπάθεια του κλάδου να ενταχθεί στον Κανονισμό για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων, να ενισχύσουν την παρουσία του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών και κατέληξαν στο ότι πρέπει να τονιστεί στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα η σημασία του εξορυκτικού-μεταλλουργικού κλάδου για την επίτευξη των στόχων των νέων ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών.

Αφήστε μια απάντηση