Ομογένεια

Το περίγραμμα της ελληνικής Δημόσιας Διπλωματίας και η παράμετρος  του Απόδημου Ελληνισμού

 

Γ. Χρυσουλάκης: Το περίγραμμα της ελληνικής Δημόσιας Διπλωματίας και η παράμετρος  του Απόδημου Ελληνισμού

«Ως Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αυτοτελώς αλλά και στηρίζουμε εμπράκτως πολυάριθμες δράσεις και ενέργειες, οι οποίες υπηρετούν τους στόχους της Δημόσιας Διπλωματίας και οι οποίες στην πλειονότητά τους έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο και χαρακτήρα», σημείωσε μεταξύ άλλων σε ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, συμμετέχοντας στη διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ «Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία: Μήπως ήρθε η ώρα;» με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία. Σύγχρονες Προσεγγίσεις – Μελλοντικές Προκλήσεις».

Ο κ. Χρυσουλάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, παρουσίασε το περίγραμμα και τους στόχους της Δημόσιας Διπλωματίας ως μίας επιμέρους διάστασης της ελληνικής διπλωματικής δραστηριότητας, στον πυρήνα της οποίας, έτσι όπως αυτή περιγράφεται και ασκείται θεσμικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Τόνισε δε ότι παράλληλα προς την άσκηση της των δράσεων Δημόσιας Διπλωματίας, τόσο σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας, όσο και συνολικότερα Υπουργείου Εξωτερικών, λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Ομογένεια. «Η ελληνική παρουσία σε όλον τον κόσμο μέσα από την πολυάριθμη Ελληνική Διασπορά συνιστά μία παράμετρο, η οποία, ενώ αναντίρρητα επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε οραματική και πρακτική διάσταση της Δημόσιας Διπλωματίας, ταυτόχρονα δύναται να λειτουργήσει και η ίδια ως όχημα προώθησης και πολλαπλασιαστής της ήπιας ισχύος της χώρας. Με άλλα λόγια, ο Απόδημος Ελληνισμός στη δική μας αντίληψη είναι ταυτόχρονα αυτοτελές κεφάλαιο, αλλά και συνιστώσα της Δημόσιας Διπλωματίας», υπογράμμισε ο κ. Χρυσουλάκης.

 

Αφήστε μια απάντηση