‘Αρθρα

Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

 

 

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Το Closing the Gender Gap Accelerator του World Economic Forum στοχεύει γενικά στη δημιουργία παγκόσμιων και εθνικών πλατφορμών συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των τρεχόντων διαφορών μεταξύ των φύλων και τη διαμόρφωση της ισότητας των φύλων για το μέλλον.

Η Αίγυπτος ξεκίνησε ήδη το Closing the Gender Gap Accelerator ως την πρώτη θεσμική συνεργασία μεταξύ του Καΐρου και του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ, η οποία και θα προωθήσει τις προσπάθειες οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Σε σχετική δήλωση της, η Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας Rania Al Mashat τόνισε πως η συνεργασία αυτή επιτρέπει στην Αίγυπτο να χρησιμοποιεί την παγκόσμια παρουσία του φόρουμ για να κατευθύνει πρακτικές ανάπτυξης, να προωθήσει την ενδυνάμωση των γυναικών και να ανταλλάξει ιδέες με διεθνείς εταίρους.

Δήλωσε επίσης, πως η Αίγυπτος είναι η πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και γενικότερα στην Αφρική που εγκαινίασε το Closing the Gender Gap Accelerator, ενώ η όλη πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων για την ενίσχυση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών. Επί προσθέτως, θα μειώσει το χάσμα των φύλων στην αγορά εργασίας και θα μεταβάλει τα στερεότυπα που περιβάλλουν τις γυναίκες.

Το Υπουργείο έχει αφιερώσει ήδη 852 εκατομμύρια δολάρια για περίπου 13 έργα για την επίτευξη των SDGs που σχετίζονται με την ενδυνάμωση των γυναικών. Το δε ειδικό ταμείο SDGs θα δαπανήσει άλλα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια για την υλοποίηση 34 έργων με στόχο την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση και η υγεία.

Η Al Mashat ανέφερε ακόμη πως η έναρξη της γεφύρωσης για το χάσμα των φύλων αντικατοπτρίζει τόσο το κίνητρο, όσο και τις κυβερνητικές προσπάθειες προς τη δέσμευση της Αιγύπτου να λάβει εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θα διαδραματίσουν το ρόλο που τους αναλογεί στην ανάπτυξη.

Όπως καταγράφει ο Mohamed Abou Zaid της ¨Arab News¨, αρκετοί τομείς της αιγυπτιακής κοινωνίας εργάζονται με τριετές πλάνο για τη μείωση των οικονομικών κενών μεταξύ των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών. Το εκτελεστικό σχέδιο περιλαμβάνει υποστήριξη της γυναικείας εκπροσώπησης σε ανώτερα επίπεδα διοίκησης εταιριών, μείωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εξισορρόπηση της εργασίας τους με τις ευθύνες παιδικής μέριμνας και παροχή στις γυναίκες κατάλληλων δεξιοτήτων, εμπειριών και ευκαιριών υποτροφιών σε τομείς που συνήθως δεν εκπροσωπούνται.

 

Πηγές : ¨Arab News¨ (Cairo 2/3/2021) – www.weforum.org (2/3/2021) – www.investopedia.com (2/3/2021)

 

Αφήστε μια απάντηση