Hephaestus Wien Ομογένεια

ΣΑΕ: Γραφείο Συντονιστή Περιφέρειας Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

Αξιότιμε κ. Χρυσουλάκη,

Από μέρους του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής σας διαβιβάζω τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια για την ανανέωση των καθηκόντων σας στην υπηρεσία της Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού μετά τις πρόσφατές εθνικές εκλογές στην πατρίδα μας.

Ελπίζουμε όπως προηγούμενα να συνεχίσετε με επιτυχία το σημαντικό σας έργο που έχετε αναλάβει για να αναβαθμιστούν οι σχέσεις του Κέντρου με τον απανταχού Ελληνισμό.

Σε αυτή προσπάθεια σας θα μας βρείτε συμπαραστάτες στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας για να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα βελτίωσης των σχέσεων της πολιτείας και της ομογένειας σε σειρά ζητημάτων ζωτικής σημασίας του Απόδημου Ελληνισμού που σχετίζονται με την πατρίδα και όχι μόνο.

Παρακάτω , για ενημέρωσή σας, αναφερόμαστε συνοπτικά στην Οργάνωση του ΣΑΕ στην περιφέρεια Ωκεανίας:

«Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής εξακολουθεί να λειτουργεί και μέχρι σήμερα ως νομικά κατοχυρωμένος Οργανισμός στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (ΝΝΟ) τηρώντας τις

απαιτούμενες από την ντόπια νομοθεσία προδιαγραφές και παρουσιάζοντας προς έγκριση στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις του Οικονομικό Απολογισμό και Απολογισμό Εργασιών , ως νόμιμη οντότητα.

Πάνω σε αυτή τη βάση το ΣΑΕ στην Περιφέρειά μας λειτουργεί από την ίδρυσή του αλλά και την περίοδο μετά την αδρανοποίηση του νόμου (3480/2006) το 2012 μέχρι και σήμερα στο τέλος του 2023 και… ακόμα παραπέρα και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΑΕ όπως ψηφίστηκε το 2021 από τη Βουλή των Ελλήνων όπου για «ανεξήγητους» λόγους παραμένει κι αυτός ανενεργός.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο και τα μέλη/Οργανισμοί του ΣΑΕ στην Περιφέρεια Ωκεανίας θα κάνουν τις ανάλογες κινήσεις να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα και μέσα από διαδικασίες που

προβλέπονται από την τοπική νομοθεσία θα παραδώσουν στην Νέα Οργάνωση του ΣΑΕ , αν το επιθυμεί , το Αρχείο και τα περιουσιακά τους στοιχεία και τότε θα παύσει να λειτουργεί Το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή όπως το αντιλαμβανόμαστε είναι κουτσουρεμένο και καθιστά το νέο θεσμικό όργανο του ΣΑΕ όποτε κι αν συγκροτηθεί χωρίς

«ουσιαστικά ρόλο» και συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως ήταν προηγούμενα και όπως προβλέπονται από το Ελληνικό Σύνταγμα.

Ελπίζουμε μελλοντικά να υπάρξουν τροποποιήσεις όταν τα λειτουργικά προβλήματα θα έρθουν στην επιφάνεια.

Ακόμα κάτω από το εποπτεία και αρωγή του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής λειτουργούν οι « Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας» και το «Ομογενειακό Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών » Ομογενειακοί Οργανισμοί κατοχυρωμένοι νομικά , με στόχο την προώθηση θεμάτων Νεολαίας, Γλώσσας και Πολιτισμού αλλά και ενίσχυσης ατόμων που έχουν ανάγκη μετά από φυσικές καταστροφές κυρίως στην Ελλάδα , Κύπρο και Αυστραλία.»

Στην περιφέρεια Ωκεανίας και Άπω Ανατολής το Συντονιστικό Συμβούλιο* που εκλέχτηκε τελευταία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του εξακολουθεί να είναι εννεαμελές σύμφωνα με το καταστατικό του.

Αποτελείται από τον Συντονιστή (ΝΝΟ) και οκτώ μέλη. Δύο(2) μέλη από την ΝΝΟ και Περιοχή Πρωτευούσης και ο Συντονιστής , τρία(3) μέλη από την Βικτόρια και Τασμάνια, δύο (2) μέλη από την Κουηνσλάνδη και ένα μέλος από την Δυτική Αυστραλία / Νότια Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία.

Ακόμα στις πολιτείες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω λειτουργούν Πολιτειακοί Σύνδεσμοι του ΣΑΕ από 3 μέχρι 7 άτομα ο καθένας για βοηθήσουν στην επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τον χώρο του κάθε Συνδέσμου . Στο κάθε σύνδεσμο συμμετέχουν υποχρεωτικά από ένας μέχρι δύο νεολαίοι από την περιοχή.

Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες ανασυγκροτήσεις πολιτειακών συνδέσμων όπως και η ενεργοποίηση κάποιων δικτύων …..

Στο ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής συμμετέχουν με αντιπροσώπους τους δεκάδες Οργανισμοί , Ομοσπονδίες εθνικοτοπικών Συλλόγων /κοινοτήτων/πολιτιστικών Οργανισμών, Κοινότητες,

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκπαιδευτικοί φορείς, ενώσεις φοιτητών και νεολαίας, Αθλητικά σωματεία κ.α.

Η Σύνθεση του Νέου Συντονιστικού Συμβουλίου * στην Περιφέρεια Ωκεανίας έχει ως εξής:

Συντονιστής : Ιωάννης Θεοδωρίδης

Αναπληρωτής Συντονιστής Α : Γιάννης Μπέλλας

3,. Αναπληρωτής Συντονιστής Β : Ελένη Καλυμνίου

Γραμματέας: Δημήτρης Κανελλάκος

Ταμίας: Παναγιώτης Παπουλίδης

Υπεύθυνος συγκρότησης Πολιτειακών Συνδέσμων : Κώστας Αλαβέρας

Βοηθ. Γραμματέας : Σάββας Παπασάββας

Βοηθ. Ταμίας: Αστέριος Τσίτζας

Βοηθ. Υπεύθ. Συγκρότησης Πολιτειακών Συνδέσμων : Λεωνίδας Ναούμης

Σημείωση: Ο πρώην Συντονιστής Γιώργος Αγγελόπουλος που υπηρέτησε για αρκετά χρόνια το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής ψηφίστηκε Ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης , για την προσφορά του στο Θεσμικό όργανο και την Ελληνική Ομογένεια, Επίτιμος Συντονιστής . Παραμένει ακόμα Πρόεδρος του Ομογενειακού Ταμείου Εκτάκτων Αναγκών και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Νέο- Ελληνικών Σπουδών για την ενίσχυση της έδρας Νεοελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ

Με εκτίμηση και πατριωτικούς χαιρετισμούς

Ιωάννης Θεοδωρίδης

Συντονιστής

Αφήστε μια απάντηση