Ομογένεια

Μητρώο Πολιτών των Aποδήμων

 

Επιταχύνονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι διαδικασίες καταχώρησης γεννήσεων, γάμων, θανάτων και άλλων ληξιαρχικών πράξεων, των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, καθώς θα πραγματοποιούνται πλέον απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τα κατά τόπους προξενεία, χάρη στη διασύνδεσή τους με το «Μητρώο Πολιτών».

Μέχρι και σήμερα, οι ομογενείς μας καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα προξενεία του τόπου διαμονής τους. Αυτές προωθούνται εν συνεχεία στο Ειδικό Ληξιαρχείο στην Αθήνα. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και η αναμονή για την ολοκλήρωσή τους μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φτάσει ή να υπερβεί ακόμη και τους έξι μήνες.

Από την αρχή της καινούργιας χρονιάς, όλα τα έμμισθα ελληνικά προξενεία αποκτούν πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών». Έτσι, εφεξής, όλες οι ληξιαρχικές πράξεις, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, θα καταρτίζονται και θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και, πλέον, δεν θα απαιτείται η αποστολή χειρόγραφων ληξιαρχικών πράξεων προς μεταγραφή στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος στα ελληνικά προξενεία, το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί πιλοτικά για τους υπαλλήλους που έχουν εκπαιδευτεί σε σχετικά σεμινάρια βάσει αρμοδιότητας, προκειμένου να έχουν το χρόνο να εξοικειωθούν με τη χρήση του. Βάσει του νέου συστήματος, ο πρόξενος δεν θα διεκπεραιώνει απλώς τα αιτήματα, αλλά θα μπορεί να προχωρά τη διαδικασία μέχρι την τελική έκδοση, αφού ο προϊστάμενος της προξενικής Αρχής ή ο αρμόδιος υπάλληλος που θα έχει οριστεί από αυτόν θα μπορεί πλέον να συντάσσει ή να μεταγράφει τα ληξιαρχικά γεγονότα απευθείας στο «Μητρώο Πολιτών».

Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται δραστικά ο χρόνος διεκπεραίωσης των ληξιαρχικών εγγραφών και βελτιώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίοι, εκτός των άλλων, θα αντικρύσουν μια φιλικότερη και πιο ανθρώπινη πλευρά του ελληνικού κράτους. Πέραν τούτων, πιστεύεται ότι θα υπάρχει σημαντική αποσυμφόρηση των προξενικών αρχών και όσον αφορά στα ληξιαρχικά θέματα αυτά καθαυτά, αλλά και αναφορικά με μια σειρά διοικητικών πράξεων που εξαρτώνται από αυτά, όπως π.χ. η έκδοση διαβατηρίου.

Αφήστε μια απάντηση