Κύπρος Νέα

Συνάντηση του Πρύτανη του ΑΠΘ με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου

Photo: η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος.

Με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου κα Αθηνά Μιχαηλίδου συναντήθηκε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, σήμερα Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, στην Πρυτανεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου κ. Ιωάννης Σαββίδης.

Photo: (από αριστερά): ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας και της έρευνας μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των δύο χωρών, ενώ και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή επιθυμία τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διατηρεί ενεργές Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας με τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο Frederick, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Οι Συμφωνίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τις ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, την από κοινού εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων κ.ά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπάρχουν 59 ενεργές συμφωνίες του ΑΠΘ με οκτώ πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου.

Αφήστε μια απάντηση