Κύπρος Νέα

Χαιρετισμός της Αθηνάς Μιχαηλίδου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

Χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου στην Ημερίδα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στην Ημερίδα με τίτλο  «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου. Η σημερινή εκδήλωση διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με την υποστήριξη των εταίρων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CyberSafety».

Διανύουμε μια εποχή που τη χαρακτηρίζει η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. Η χρήση του διαδικτύου έχει καταστεί αναγκαία για αναζήτηση πληροφοριών, επικοινωνία, ψυχαγωγία, αγορές και άλλες εκφάνσεις της καθημερινότητας μας. Η αναπόφευκτα αυξημένη χρήση του διαδικτύου από ανθρώπους όλων των ηλικιών, προϋποθέτει αφενός την επιμόρφωση και αφετέρου την ευαισθητοποίηση αλλά και τη συστράτευση για την ορθή και ασφαλή χρήση του.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως καταγράφεται και στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης, επιδιώκει την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις σχολικές μονάδες  και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση και της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ψηφιακή στρατηγική της χώρας μας στοχεύει στον ψηφιακό γραμματισμό και την ψηφιακή πολιτότητα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε και εφαρμόζουμε την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας, τον επανασχεδιασμό και ενίσχυση των αναλυτικών προγραμμάτων και την τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων μας.

Οραματιζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο ψηφιακά εγγράμματος εκπαιδευτικός θα είναι ο καταλύτης της αλλαγής, ενισχύοντας την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα των μαθητών/τριών του, διαφοροποιώντας τη διδασκαλία του, μέσω μορφών αυθεντικής μάθησης. Δημιουργούμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι εκπαιδευτικοί δεν θα δεσμεύονται από τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου και θα μπορούν να αξιοποιούν διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης για την υποστήριξη μαθητών/τριών σε όλη την Κύπρο, με αποτέλεσμα τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ γενεών και πολιτισμών.

Παράλληλα, διευρύνουμε την επιμόρφωση και επαγγελματική στήριξη των εκπαιδευτικών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής τους ικανότητας και την παιδαγωγική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των αναλυτικών προγραμμάτων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε να τεθούν σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2024, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Για την επίτευξη των σχεδιασμών μας προς τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σημαντική αναμένεται να είναι και η συμβολή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σειρά μεταρρυθμιστικών δράσεων και επενδύσεων προϋπολογισμού 100 περίπου εκατομμυρίων ευρώ.

Κυρίες και κύριοι,

Το διαδίκτυο, ως  βασικό στοιχείο του ευρύτερου ψηφιακού περιβάλλοντος, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας, που μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, να συνεισφέρει στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε χρέος να εργαστούμε όλοι «μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», όπως είναι και το σύνθημα της ημέρας αυτής. Καλλιεργώντας και αξιοποιώντας συνδυαστικά τη δημιουργική και κριτική μας σκέψη με ένα πλέγμα ηθικών αρχών, αξιών και στέρεων γνώσεων, μπορούμε να γίνουμε οι διαμορφωτές ενός διαδικτύου, στο οποίο τα προσωπικά δεδομένα όλων μας θα είναι ασφαλή και στο οποίο οι απάτες, η παραπληροφόρηση και ο εκφοβισμός θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό.

Είναι καθολικό δικαίωμα, όπως και συλλογική ευθύνη, η διαμόρφωση και η αξιοποίηση ενός διαδικτύου πολυδιάστατου, εύχρηστου, ευέλικτου, με πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης, το οποίο να λειτουργεί σε ένα ηθικό και ασφαλές πλαίσιο. Ο σεβασμός, η αποδοχή και ο ορθολογισμός καθορίζουν τον τρόπο ανάπτυξης και χρήσης οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου. Έτσι και με το διαδίκτυο, η εξέλιξη και η συνετή χρήση του είναι στα δικά μας χέρια. Μαζί, λοιπόν, μπορούμε για ένα καλύτερο διαδίκτυο!

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και τις ομιλήτριές μας, την Oμάδα Nέων Κύπρου CyberSafety Youth Panel του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου CyberSafety και όλους όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση και παρουσίαση της ημερίδας. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συνεργαζόμενους φορείς  και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης.

Ειδικά όμως συγχαίρω τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς μας, αφού με έναυσμα τον δικό τους ενθουσιασμό, την προσπάθεια και τις ιδέες τους, υιοθετούμε μέτρα για ασφαλή και δημιουργική χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου και απολαμβάνουμε τη χαρά της μάθησης, μέσω πρωτότυπων και καινοτόμων δράσεων.

Αφήστε μια απάντηση