Ομογένεια

Μήνυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου μέ αφορμή την εορτή της 25ης Μαρτίου

 

ΜΗΝΥΜΑ Το Σεβασμιωττου ρχιεπισκπου Αστραλας κ.κ. Μακαρου μ φορμ τν ορτ τς 25ης Μαρτου

Θεοφιλέστατοι Ἀδελφοί καί ἀγαπητά μου παιδιά,

Στίς καρδιές μας ἀντηχοῦν σήμερα, χαρμόσυνα καί ἀφυπνιστικά, τά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου πρός τήν Παρθένο Μαρία: «Οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα».

«Τίποτα δέν εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Θεό», διαβεβαίωσε τήν Παναγία ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, κι ἐκείνη, ἔχοντας βαθιά πίστη στήν καρδιά της, ἀποκρίθηκε λυτρωτικά γιά τό ἀνθρώπινο γένος: «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ῥῆμα σου».

Σέ αὐτήν, ἀκριβῶς, τή βαθιά πίστη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὀφείλουμε τή συγκατάθεσή της νά κυοφορήσει τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, καί κατ᾽ ἐπέκταση ὀφείλουμε τήν Ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου μας καί τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας.

Ὄχι τυχαῖα, τό θαυμαστό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου συνεορτάζεται μέ τήν ἐπέτειο τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους. Παλιγγενεσία πού ἐπιτεύχθηκε χάρη στή βαθιά πίστη τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων στόν Θεό, ἡ ὁποία τούς ἐνθάρρυνε νά ξεσηκωθοῦν καί νά ἀγωνιστοῦν γιά τήν Ἐλευθερία, δίχως νά λογαριάζουν τήν ἀριθμητική καί ὑλική τους ὑστέρηση ἔναντι τοῦ κατακτητῆ.

Σέ αὐτούς τούς ἥρωες προγόνους μας καί στήν ἀληθινή πίστη πού φλόγιζε τίς καρδιές τους – τήν πίστη ὅτι «τίποτα δέν εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Θεό» – ὀφείλουμε τήν ἀνεξαρτησία τῆς φιλτάτης πατρίδος μας καί τό ἱερό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, πού ἀπολαμβάνουμε οἱ νεότερες γενιές.

Ἀγαπητοί μου φίλες καί φίλοι,

Καθώς σήμερα τιμοῦμε τούς ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί δοξολογοῦμε μετ’ εὐγνωμοσύνης τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, θά ἦταν πρέπον καί ὠφέλιμο νά ἀναλογιστοῦμε τήν ἀναμορφωτική ἐπίδραση τῆς πίστεώς μας σέ κάθε πτυχή τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα μας στόν Θεό εἶναι τά πολυτιμότερα ἐφόδια, τά ὁποῖα διαθέτουμε ἐνώπιον κάθε προκλήσεως πού φανερώνεται στή ζωή μας, ἐνώπιον κάθε δοκιμασίας πού καλούμαστε νά ξεπεράσουμε.

Ἀνοῖξτε τίς θύρες τῆς καρδιᾶς σας καί ἀφῆστε νά κατακλυστεῖ ἀπό αὐτή τή ζωογόνο πηγή δύναμης καί ἐλευθερίας. Τούτη εἶναι πατρική μου παράκληση μέ ἀφορμή τή σημερινή διπλή ἑορτή καί εἶμαι βέβαιος πώς θά ἀνταποκριθῆτε μέ εὐλάβεια, τιμῶντας ἔμπρακτα τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, ὅσο καί τούς ἥρωες προγόνους μας!

Αφήστε μια απάντηση