Παροικιακά Νέα

Τα Δημοτικά Τμήματα (MA) του Δήμου της Βιέννης

 

Ο Δήμος της Βιέννης αποτελείται από 70 δημοτικά τμήματα – Magistratsabteilungen (MA) στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε όταν χρειαζόμαστε αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εάν δεν είμαστε σίγουροι για το αρμόδιο τμήμα, μπορούμε να καλούμε το τηλέφωνο 01 4000.

Τα δημοτικά τμήματα είναι τα εξής:

Vienna Digital (MA 01)

Υπηρεσία Προσωπικού (MA 2)

Το ΜΑ 4 έχει καταργηθεί

Προστασία των εργαζομένων και προαγωγή της υγείας στην εργασία (MA 3)

Οικονομικά (MA 5)

Λογιστική και Φορολογία (MA 6)

Πολιτισμός (MA 7)

Αρχεία Πόλης και Πολιτείας της Βιέννης (MA )

Βιβλιοθήκη της Βιέννης στο Δημαρχείο (MA 9)

Νηπιαγωγεία (MA 10)

Παιδική και Νεανική Πρόνοια (MA 11)

Εκπαίδευση και Νεολαία (MA 13)

Υγειονομική Υπηρεσία (MA 15)

Ένταξη και Ποικιλομορφία (MA 17)

Πολεοδομική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός (MA 18)

Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός (MA 19)

Ενεργειακός σχεδιασμός (MA 20)

Επαρχιακός σχεδιασμός και χωροταξία για το εσωτερικό νοτιοδυτικά (MA 21 A)

Επαρχιακός σχεδιασμός και χωροταξία βορειοανατολικά (MA 21

Προστασία του περιβάλλοντος (MA 22)

Οικονομία, Εργασία και Στατιστική (MA 23)

Στρατηγική Φροντίδα Υγείας (MA 24)

Τεχνική αστική ανάπλαση (MA 25)

Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (MA 27)

Οδοποιία και οδοποιία (ΜΑ 28)

Μηχανική κατασκευής και θεμελίωσης γεφυρών (MA 29)

Υδροδότηση (MA 31)

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού (MA 33)

Κατασκευή και διαχείριση κτιρίων (MA 34)

Μετανάστευση και Ιθαγένεια (MA 35)

Εμπορική τεχνολογία, πυροσβεστική αστυνομία και εκδηλώσεις (MA 36)

Αστυνομία Κατασκευών (Πολεοδομία) (MA 37)

Φορέας δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης (MA 39)

Κοινωνικό, και υγειονομικό δίκαιο (MA 40)

Μετρήσεις της πόλης (MA 41)

Vienna City Gardens (MA 42)

Λουτρά (MA 44)

Τμήμα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (MA 45)

Οργάνωση κυκλοφορίας και τεχνικά θέματα κυκλοφορίας (MA 46)

Διαχείριση απορριμμάτων, καθαρισμός δρόμων και στόλος οχημάτων (MA 48)

Δασική και Αγροτική Εταιρεία (ΜΑ 49)

Επιτροπή επιδότησης στέγασης και διαιτησίας για θέματα στεγαστικού δικαίου (MA 50)

Sports Vienna (MA 51)

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών (MA 53)

Τμήμα προμηθειών (MA 54)

Σχολεία (MA 56)

Υπηρεσία γυναικών Βιέννης (MA 57)

Τμήμα για τα ύδατα (MA 58)

Market Office – Τμήμα λαϊκών αγορών (MA 59)

Κτηνιατρικό Γραφείο και Ευημερία των Ζώων (MA 60)

Εκλογές και διάφορα νομικά θέματα (MA 62)

Εμπορικό δίκαιο, προστασία δεδομένων και προσωπική κατάσταση (MA 63)

Δίκαιο Κατασκευών, Ενέργειας, Σιδηροδρόμων και Αεροπορίας (MA 64)

Νομικές υποθέσεις κυκλοφορίας (MA 65)

Παρακολούθηση στάθμευσης (MA 67)

Πυροσβεστική και έλεγχος καταστροφών (MA 68)

Διαχείριση ακινήτων (MA 69)

Τμήμα διάσωσης – Πρώτων βοηθειών  (MA 70)

 

Κωνσταντίνος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, LLM

Δικηγόρος

apostolopouloslaw@gmail.com

 

Αφήστε μια απάντηση