Ειδήσεις

Green City Accord: Η Κοζάνη μέλος στους Πράσινους Δήμους της Ευρώπης

 

Η Κοζάνη είναι, από τις 28-7-21, επίσημα μέλος στο δίκτυο Πράσινων Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από τη θετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η Συμφωνία για Πράσινους Δήμους (Green City Accord), την οποία υπέγραψε ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, έπειτα από σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στις 6 Ιουλίου 2021, είναι μια κίνηση ευρωπαϊκών δήμων (των κρατών- μελών της ΕΕ), που δεσμεύονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας για Πράσινους Δήμους, οι δήμαρχοι συμφωνούν να αναλάβουν περαιτέρω δράση για να κάνουν τους δήμους τους πιο πράσινους, καθαρούς και υγιείς τόπους.

«Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μία συνέχεια της ευρύτερης πολιτικής μας, που στοχεύει στην αξιοποίηση κάθε δυνατής προοπτικής για το μέλλον του τόπου. Το όραμά μας δεν είναι ευκαιριακό. Στόχος μας είναι η ανακοπή της φθίνουσας οικονομικής και πληθυσμιακής συρρίκνωσης της περιοχής.», υπογράμμισε ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας.

Σημειώνεται, ότι η Συμφωνία για τους Πράσινους Δήμους συγκεντρώνει δημάρχους και επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη γύρω από ένα κοινό όραμα για το αστικό μέλλον, σύμφωνα με το οποίο, έως το 2030:

  • Οι δήμοι θα είναι ελκυστικοί τόποι για τους δημότες τους, θα προάγουν την υγεία και ευημερία των πολιτών.
  • Όλοι οι πολίτες θα αναπνέουν καθαρό αέρα, θα απολαμβάνουν καθαρό νερό, θα έχουν πρόσβαση σε πάρκα και χώρους πρασίνου και θα βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα ηχορύπανσης.
  • Η κυκλική οικονομία θα γίνει πλέον μια πραγματικότητα και τα απορρίμματα θα έχουν μετατραπεί σε πόρο, καθώς θα ενθαρρύνεται η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση σε όλα τα επίπεδα.

Η Συμφωνία για τους Πράσινους Δήμους πρόκειται να αναπτύξει τη συνοχή με άλλες πρωτοβουλίες δήμων της ΕΕ και θα στηρίξει την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής:

  • Οι δήμοι αποκτούν πανευρωπαϊκή προβολή σε αναγνώριση των περιβαλλοντικών πράξεων και επιτευγμάτων.
  • Ο δήμος συμβάλλει στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και γίνεται μέλος μιας κοινότητας δήμων με την ίδια νοοτροπία, που ηγούνται της μετάβασης προς μια καθαρή και υγιή Ευρώπη.
  • Συμβάλλει επίσης στην αύξηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοπιστίας του δήμου ενώπιον της τοπικής κοινωνίας.
  • Ο δήμος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης από προγράμματα της ΕΕ.
  • Ο δήμος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε εκδηλώσεις δικτύωσης, αξιοποιώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη ικανοτήτων.
  • Επίσης, ο δήμος θα μπορεί να λαμβάνει πολύτιμη και προσαρμοσμένη καθοδήγηση και υποστήριξη μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας υποστήριξης που υφίσταται για το σκοπό αυτό.
  • Θα μπορεί τέλος να συγκρίνει τα επιτεύγματα της πόλης σε σχέση με την πρόοδο σε άλλες πόλεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή.

Ο Δήμος Κοζάνης συνεχίζει να εφαρμόζει πρακτικές πράσινης ανάπτυξης, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης κάθε δυνατής ευκαιρίας για την ομαλή μετάβαση στην απολιγνιτοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση