Ομογένεια

Οριζόντιες Πολιτικές για την Ενδυνάμωση των δεσμών με τους Έλληνες της Διασποράς

Άρθρο Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κώτσηρα*

Η συνέπεια λόγων και έργων χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως, άλλωστε, αναγνωρίστηκε από τους Έλληνες πολίτες στις δυο εκλογικές αναμετρήσεις τον Μάιο και τον Ιούνιο. Συνεπής, λοιπόν, στη δέσμευσή της για ενίσχυση της φωνής των Ελλήνων του εξωτερικού, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε με τον πλέον έμπρακτο τρόπο τον δρόμο της συμμετοχής τους στα κοινά, αίροντας τους περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου με τον 5044/2023. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μόνο την αρχή ευρύτερων πολιτικών.

Ως χώρα, έχουμε την τύχη να διαθέτουμε μεγάλη και δραστήρια Διασπορά. Οι Απόδημοι Έλληνες δραστηριοποιούνται και διακρίνονται σε πολλούς τομείς, ενώ διαφυλάσσουν και προωθούν τη γλώσσα, τις παραδόσεις και την πολιτισμική μας κληρονομία. Δεν θα πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε πως μαζί τους μοιραζόμαστε αρχές και αξίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τον Ελληνισμό: τη δημοκρατία, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Επίσης, οι Έλληνες του εξωτερικού κινητοποιούνται και αναλαμβάνουν δράσεις στις χώρες όπου διαβιούν για τη διαμόρφωση πολιτικών υπέρ της χώρας μας, δρώντας ως αναμεταδότες των μηνυμάτων μας, αποτελώντας τη σταθερή βάση για τη διατήρηση και την ισχυροποίηση των δεσμών φιλίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ Ελλάδας και των χωρών υποδοχής τους και, εν τέλει, επιτυγχάνοντας σημαντικά οφέλη για τη χώρα μας.

Η σχέση μητρόπολης-Διασποράς είναι και πρέπει να είναι αμφίδρομη. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική συνταγματική επιταγή, προχωρά στην κατάρτιση οριζόντιας στρατηγικής για τους Έλληνες της Διασποράς με ορίζοντα τριετίας.  Σχεδιάζονται οριζόντιες δράσεις, με έμφαση σε εκείνα τα συνεκτικά στοιχεία Ελλήνων και μητροπολιτικού κέντρου: ελληνομάθεια, εκπαίδευση, πολιτισμός, στήριξη της Εκκλησίας, προσέγγιση της νέας Διασποράς. Δεν υπάρχει αμφιβολία, άλλωστε, πως για την ουσιαστική ενδυνάμωση των δεσμών μας με τον απανταχού Ελληνισμό, απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί του.

Παράλληλα, κατά το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών στις προξενικές Αρχές, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους Έλληνες του εξωτερικού και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Συγκεκριμένα, μια νέα υπηρεσία για την ψηφιακή διαχείριση αιτημάτων θα  περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ψηφιακή υποβολή αιτημάτων και απαιτούμενων δικαιολογητικών και ψηφιακό έλεγχο των αιτημάτων από τους υπαλλήλους της προξενικής Αρχής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί τη μοναδική στο πεδίο της ψηφιοποίησης του Κράτους και της εξατομικευμένης εξυπηρέτησης των Αποδήμων. Το Υπουργείο Εξωτερικών ήδη αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία, όπως το Μητρώο Πολιτών, που αφορά στην απευθείας καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων της αλλοδαπής από τις Προξενικές Αρχές, τον «Εικονικό Βοηθό» που αλληλοεπιδρά με τον πολίτη απαντώντας σε ερωτήσεις προξενικής φύσης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την υπηρεσία “MyConsulLive”, δηλαδή την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω βιντεοκλήσης. Επίσης, έπειτα από συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήδη λειτουργεί νέα ενότητα στο gov.gr και αφορά στις υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Δρομολογείται επίσης η λειτουργία ψηφιακού χώρου για την ελληνική Διασπορά, σχεδιάζεται η περαιτέρω αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού staellinika.com, καθώς και η έμπρακτη στήριξη των πανεπιστημιακών εδρών ελληνικών σπουδών.

Η ενίσχυση των σχέσεων με τους Έλληνες του εξωτερικού, η διαρκής στήριξή τους καθώς και η προαγωγή των συμφερόντων τους αποτελούν πάγια επιδίωξη της πολιτείας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη, θέτει την επίτευξη των παραπάνω στόχων σε ένα συνεκτικό και στοχευμένο πλαίσιο.

*στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας «Απογευματινή»

Αφήστε μια απάντηση