‘ Κείνο που φορείς, αυτό και είσαι…

Σκίτσο: Χαράς Πάτρα