Ομογένεια

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστῆ στην Ι. Μ. Αυστρίας

 

Ο ερς κολουθίες κατ τν περίοδο τς γίας κα Μεγάλης Τεσσαρακοστς

 

Τὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχει ὡς ἑξῆς.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη καὶ Πέμπτη διαβάζομε τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, μαζὶ μὲ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο διαβάζομε καὶ τμήματα τοῦ Μεγάλου Κανόνος (Ποίημα Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης): “Βοηθὸς καὶ σκεπαστής …”, προτάσσοντας σὲ κάθε Τροπάριον τὸ στίχο· “Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλεησόν με.”
Τὴν Παρασκευὴ τῶν Α΄, Β΄, Γ΄καὶ Δ΄Ἑβδομάδων τῶν Νηστειῶν τελεῖται ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς Ε΄Ἑβδομάδος ἡ ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὑμνου.

Τὴν Πέμπτη τῆς Ε΄Ἑβδομάδος ψάλλεται ὁλόκληρη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος.

https://www.metropolisvonaustria.at

Αφήστε μια απάντηση