Τουρισμός

Στο επίκεντρο η ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων

 

Άρθρο Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια*

Στην χώρα μας έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στον τουρισμό ως την «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρισμός όχι άδικος, αν λάβουμε υπόψη μας ότι περίπου το 25% του παραγόμενου προϊόντος μας σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο.

Η συμβολή του τουρισμού καθίσταται ακόμη περισσότερο προφανής σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης και προσαρμογής.

Ειδικά φέτος, χάρη στο μοναδικό προϊόν που διαθέτουμε ως χώρα και στην προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα να καταστούμε ασφαλής προορισμός και να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους επισκέπτες μας,  ο τομέας του τουρισμού αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για τη βελτίωση των δημοσιονομικών μας μεγεθών.

To γεγονός ότι τα πήγαμε καλύτερα ως χώρα φέτος δεν αρκεί.

Απαιτείται όραμα και ρεαλισμός ώστε να αντιληφθούμε τα μηνύματα της εποχής, τον τρόπο που αλλάζει ο παγκόσμιος τουριστικός χάρτης και οι ανάγκες των επισκεπτών.

Για την περαιτέρω ενίσχυση του θετικού momentum που έχει διαμορφωθεί, η χάραξη μιας συνεκτικής και δομημένης στρατηγικής καθίσταται απαραίτητη. Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε διαδικασία αποτύπωσης της μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής του για την δεκαετία μετά την πανδημία.

Οι πολύ σημαντικοί πόροι που αναμένεται να εισρεύσουν στην χώρα με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να δώσουν την ώθηση που χρειάζεται ο τουρισμός για  να αποκτήσει ανθεκτικότητα και, κυρίως, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αποτελούν σημαντικά ορόσημα της νέας μας στρατηγικής.

Παράλληλα, η συστηματική ανάδειξη του πλούτου της ηπειρωτικής Ελλάδας, των ορεινών και ακριτικών περιοχών των προορισμών αυτών που δεν έχουν μπει ακόμη στην καθημερινότητα των επισκεπτών της χώρας και που μπορούν να προσφέρουν τις αυθεντικές εμπειρίες που τόσο αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης, μπαίνει δυναμικά στο κάδρο των προτεραιοτήτων μας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμελούμε τους προορισμούς εκείνους που πρωταγωνιστούν. Αντιθέτως, στόχος μας είναι να αναδείξουμε νέες δυνατότητες που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την χώρα.

Το τουριστικό οικοσύστημα απαρτίζεται από βασικούς και υποστηρικτικούς κλάδους αρκετοί από τους οποίους ξεφεύγουν από τις στενές αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού και οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά ώστε η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, να αποδώσει στην πλήρη δυναμική του.

Για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους σχετικούς φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν όχι μόνο την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και αυτές που απαιτούνται για την προστασία και κινητροδότηση (incentivization) των ιδιωτών επενδυτών.

Στα έργα του τουρισμού, οι ιδιωτικοί πόροι αναμένεται να μοχλευτούν για επενδύσεις σε σημαντικές τουριστικές υποδομές. Για τον σκοπό αυτό, έχει προβλεφθεί εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την τροποποίηση και αντικατάσταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να απλουστευθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων  και άλλων λειτουργικών θεμάτων.

Σκοπός του νέου πλαισίου είναι η ενίσχυση μιας ευρύτερης σειράς τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας, με καταληκτικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, την ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping και glamping), καθώς και την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων μαρινών και υποδομών.

Οι δράσεις αυτές δεν παύουν να έχουν στο επίκεντρο την προστασία του χαρακτήρα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, άλλωστε, και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μασσαλία, δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε μια στρατηγική βιώσιμου τουρισμού που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού και θα θέτει τα ζητήματα βιοποικιλότητας στο επίκεντρο του σχεδιασμού του θαλάσσιου και παράκτιου τουριστικού σχεδιασμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υπερβολικά ευάλωτες τοπικές κοινωνίες, όπως είναι τα μικρότερα νησιά μας.

Στο σχεδιασμό μας συνυπάρχουν, από τη μία η αντιμετώπιση ζητημάτων υποδομών που παρουσιάζονται σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς και από την άλλη, η βιώσιμη ανάπτυξη άλλων προορισμών.

Η διαφύλαξη της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος συνδέεται με την φέρουσα ικανότητα και τους διακηρυγμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί κύρια προτεραιότητα και, παρά τις επιμέρους συναρμοδιότητες, θα επιδιωχθούν άμεσες και απτές λύσεις.

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες διαφύλαξης της αυθεντικότητας της εμπειρίας του επισκέπτη, μέσα από τη διατήρηση και την ενίσχυση της τουριστικής μας ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ενίσχυση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί την ψυχή του τουρισμού, με νέες δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής.

Το brand του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι ένα από τα ισχυρότερα παγκοσμίως, είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ποιοτικά.

Καθίσταται αναγκαία η συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού, του πολιτισμού, της αγοράς, με σκοπό να μετουσιώσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε ποιοτικότερο τουρισμό, αύξηση των εσόδων και των θέσεων εργασίας.

Όσο πιο δυνατό το brand, τόσο πιο δυνατή η χώρα.

Στο χέρι μας είναι.

 

* εφημερίδα «Real News»

Αφήστε μια απάντηση