‘Αρθρα Ομογένεια

Η Ελληνική Διασπορά ως μοχλός ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελλ. Πανεπ.

 

Η Ελληνική Διασπορά ως μοχλός ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

των

Αποστόλη Δημητρόπουλου, Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Ιωάννη Χρυσουλάκη, Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Τα ελληνικά πανεπιστήμια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση διεξόδων, τόσο από την οικονομική κρίση, όσο και από την πανδημία, έχοντας επιδείξει αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Ταυτόχρονα, με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, διεκδικούν σημαντική θέση ανάμεσα σε έγκριτα ιδρύματα του εξωτερικού. Το αποδεικνύουν περίτρανα οι Έλληνες επιστήμονες που διακρίνονται στο εξωτερικό, έχοντας ως εχέγγυα το ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων που έλαβαν και τις ηθικές αξίες που ενστερνίστηκαν σπουδάζοντας στα ελληνικά πανεπιστήμια.

 

Δεν εφησυχάζουμε ωστόσο. Ως Πολιτεία, έχουμε ως προτεραιότητα, τόσο την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων μας. Ως προς το τελευταίο, έχουμε ήδη προβεί σε στοχευμένες δράσεις, όπως για παράδειγμα η απελευθέρωση της διαχείρισης των μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων από γραφειοκρατικά εμπόδια, η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων και η θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, καθώς και θερινών προγραμμάτων. Επιπλέον, η εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Από αυτή την προσπάθεια δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι μπορούν αφενός να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διεθνοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων και αφετέρου να αποτελέσουν δεξαμενή από την οποία μπορεί να προέλθει μεγάλος αριθμός φοιτητών στην Ελλάδα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού διοργάνωσαν πρόσφατα τη διαδικτυακή ημερίδα «Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τον Ελληνισμό της Διασποράς», την οποία παρακολούθησαν χιλιάδες Έλληνες από 69 χώρες του κόσμου. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την αναβάθμιση της ανώτατης παιδείας στη χώρας μας, καθώς και η ενιαία ηλεκτρονική πύλη «STUDY IN GREECE», η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ελληνόφωνα αλλά και τα πάνω από 140 ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Κατά την ημερίδα, απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων που σήμερα διαπρέπουν στο εξωτερικό, έλληνες πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων και συλλόγων, υπογράμμισαν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρουν δωρεάν τα ελληνικά πανεπιστήμια και κατέθεσαν ουσιαστικές προτάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητάς τους.

Συμπεριλαμβάνουμε πλέον αυτές τις προτάσεις στην εθνική μας στρατηγική για την αναβάθμιση της παιδείας που ήδη ξεδιπλώνουμε. Μας δίνεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εργαστούμε για την ανάδειξη των πανεπιστημίων μας σε ήπια ισχύ, σε διεθνή κέντρα εμβέλειας που θα συμβάλλουν στην εθνική μας ανασυγκρότηση. Σε αυτή τη διαδρομή του επαναπροσδιορισμού μας, χρειαζόμαστε συνοδοιπόρους τους Έλληνες απανταχού της γης.

Αφήστε μια απάντηση