Κύπρος Νέα

Δήλωση του Υπ. Οικ. Κύπρου αναφορικά με απόφαση διεθνούς οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνού αναφορικά με απόφαση διεθνούς οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης

Επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαμόρφωση της προοπτικής της σε θετική από τον Διεθνή Οίκο «Standard & Poors»

Με σχετική απόφασή του που δημοσιεύθηκε ψες, Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2023, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα («ΒΒΒ») και διαμόρφωσε την προοπτική της από σταθερή σε θετική.

Ο οίκος Standard & Poor’s αιτιολογεί την απόφασή του για επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση των ισχυρών επιδόσεων της κυπριακής οικονομίας την τελευταία δεκαετία, της διαφοροποιημένης οικονομίας που αποδείχθηκε σχετικά ανθεκτική στους εξωτερικούς κλυδωνισμούς, καθώς επίσης και της προσδοκίας ότι οι τρέχουσες τάσεις είναι υποστηρικτικές για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας παρά τις ευπάθειες που ακόμη παρατηρούνται στο οικονομικό, δημοσιονομικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, ο οίκος επισημαίνει ότι η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να εξομαλύνεται από την χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2012-2013, η νέα Κυβέρνηση φαίνεται να επιτυγχάνει τη διατήρηση σταθερών δημοσιονομικών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια και ότι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στον τραπεζικό τομέα ως προς την μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων παρά το υψηλό απόθεμα αυτών συγκριτικά με τις συναφούς επιπέδου χώρες.

Στα ίδια πλαίσια, ο οίκος Standard & Poor’s τονίζει ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μελλοντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη συνέχιση της πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους, τη συρρίκνωση του υψηλού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τη βελτίωση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων για το Δημόσιο, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τη βελτίωση της πρόσβασης των τραπεζών στην αγορά κεφαλαίου.

Ο οίκος τονίζει ότι η κυπριακή οικονομία θα καταγράψει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 2.6% κατά το 2023. Ακόμη, αναμένει ότι ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της κυπριακής οικονομίας θα κυμανθεί λίγο πιο κάτω από το 3% υποστηριζόμενος από την περαιτέρω επέκταση του τουρισμού και των προσπαθειών για διαφοροποίηση της οικονομίας στον τομέα της τεχνολογίας. Επίσης, αναφέρει την επιτυχή εφαρμογή των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ενόψει και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει (συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, πληθωριστικές πιέσεις) κατά τρόπο υπεύθυνο τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγκράτηση της ανεργίας) όσο και τα δημόσια οικονομικά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Κυβέρνηση στηρίζει την κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια, τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων και ιδιαίτερα της χρηματοδοτικής στήριξης μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αφήστε μια απάντηση