Ομογένεια

Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας στὴν Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτὴ τοῦ Βελγίου

 

Τὴν Τετάρτη 21 Ἰουλίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τοῦ Βελγίου συμμετέσχε στὴν Δοξολογία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ τῆς Ἁγίας Γουδούλης στὶς Βρυξέλλες. Οἱ Αὐτῶν Μεγαλειότητες ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ Βασίλισσα, ἡ Αὐτῆς Ὑψηλότης ἡ Πριγκίπισσα Ἐλισάβετ, Δούκισσα τῆς Βραβάντης, οἱ Αὐτῶν Ὑψηλότητες ὁ Πρίγκιπας Γαβριήλ, ὁ Πρίγκιπας Ἐμμανουὴλ καὶ ἡ Πριγκίπισσα Ἐλεονώρα κατὰ τὴν παράδοση παραβρίσκονται στὴν Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτή.

 

Τὸ παραδοσιακὸ τυπικὸ τῆς Δοξολογίας ἐτελέσθηκε μὲ τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας ἐντὸς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καὶ χωρὶς κοινὸ πέριξ αὐτοῦ. Παρεβρέθησαν ἡ Βασιλικὴ Οἰκογένεια, οἱ Πρόεδροι τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας, ὁ Πρωθυπουργός, ἀρκετοὶ Ὑπουργοὶ καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Δικαστικῆς Ἐξουσίας, ὁ Πρύτανης τῶν Διπλωματῶν καὶ ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς χώρας φορῶντας ὅλοι μάσκες προστασίας προσώπου ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ.

Στὴν Δοξολογία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Jean Kockerols, βοηθὸς ἐπίσκοπος τοῦ ἀσθενοῦντος Καρδιναλίου κ. Joseph De Kesel. Παρέστησαν ἐπίσης ἀνώτατοι ἐκπρόσωποι καὶ τῶν ἄλλων ἀναγνωρισμένων Ἐκκλησιῶν καὶ Θρησκειῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας παρέστη ὡς ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ.

Στὴν Δοξολογία ἐφέτος έγένετο ἀναφορὰ κυρίως στὶς καταστροφικὲς πλημμύρες οἱ ὁποῖες ἔπληξαν τὴν χώρα μας πρὶν λίγες ἡμέρες, ὅπως ἐπίσης καὶ στὰ θύματα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

 

 

Τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας παρέστη ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων μπροστά στὸ Παλάτι, μαζὶ μὲ τοὺς Βασιλεῖς καὶ μέλη τῶν Κυβερνήσεων τῆς χώρας στὴν Στρατιωτικὴ Παρέλαση.

Ὁ Θεός νὰ δίδῃ στὶς Μεγαλειότητές τους τὸν Βασιλέα καὶ τὴν Βασίλισσα, τὴν Βασιλικὴ Οἰκογένεια, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Κυβερνήσεων καὶ τὸν λαὸ κάθε εὐλογία, εὐημερία καὶ ὑγεία ἐπὶ ἔτη πολλά!

 

 

 

 

Photos: © Service de Presse – Vicariat Bruxelles

 

Αφήστε μια απάντηση