Ομογένεια

Βράβευση Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἀπὸ τὴν οὐγγρικὴ κυβέρνηση

 

Τήν 20η Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἑορτή τῶν Ἁγίων Στεφάνου τοῦ Βασιλέως καί Ἱεροθέου Ἐπισκόπου, Φωτιστῶν τῶν Οὓγγρων καί ἐθνική ἑορτή τῆς Οὑγγαρίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. János Áder, παρουσία τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ κ. Viktor Orbán καί τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. László Kövér, ἀπένειμε στόν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας καί Ἒξαρχο Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιο, τόν Σταυρό τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχη μέ τόν Ἀστέρα τοῦ Τάγματος Ἀριστείας τῆς Οὑγγαρίας.

 

 

Στό Προεδρικό Διάταγμα ἀναφέρεται ὅτι τοῦτο τό ἀνώτερο παράσημο τῆς Οὑγγρικῆς Δημοκρατίας δίδεται στόν Σεβ. Μητροπολίτη «γιά τόν ρόλο του στήν ἐμβάθυνση τοῦ διαλόγου μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Οὑγγαρίας, στήν διατήρηση τῆς Ἑλληνικῆς ἐθνικότητας στήν Οὑγγαρία, στήν ἐνδυνάμωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητας καί τήν ἐπέκταση τῆς ἐκπαιδευτικῆς δραστηριότητας τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς ἀναγνώριση τοῦ ἀνιδιοτελοῦς ἔργου του».

 

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης εὐχαριστώντας ἀναφέρει ὅτι δέχεται τήν τιμητική διάκριση ὄχι ὡς κάτι πού ἀπευθύνεται στό πρόσωπό του ἀλλά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τόν κλήρο καί τό λαό τῆς Οὑγγαρίας, τούς Ἕλληνες καί Οὕγγρους πιστούς καί σέ ὅλους αὐτούς πού βοηθοῦν μέ τήν προσφορά τους στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας στήν Οὑγγαρία.

Αφήστε μια απάντηση