Ειδήσεις Ελλάδα

Αναμόρφωση του 2190/94

Μια εμβληματική μεταρρύθμιση που θα ενισχύσει επί το δικαιότερο και λειτουργικότερο τη μεγάλη μεταρρύθμιση του 2190 που έκανε ο Αναστάσιος Πεπονής παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος.

Η μεταρρύθμιση αφορά τους διαγωνιστικούς διαγωνισμούς για είσοδο στο Δημόσιο από το ΑΣΕΠ. Και μπορεί μεν να αποτελεί ειλημμένη υποχρέωση της χώρας μας στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, αποτελεί όμως και στρατηγική επιλογή και προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση στηρίζονται στις προτάσεις που κατέθεσε η  Επιτροπή εκσυγχρονισμού του 2190, ύστερα από πολύμηνη εργασία. Στην Επιτροπή μετείχαν οι τρεις αντιπρόεδροι του ΑΣΕΠ, εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκπρόσωπος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στελέχη του ΑΣΕΠ και του ΥΠΕΣ και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Συγκεκριμένα με τις αλλαγές που προτείνει ο κ. Θεοδωρικάκος ενδυναμώνεται το ΑΣΕΠ με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας:

  1. Καθιέρωση στις διαδικασίες ΑΣΕΠ, υποχρεωτικής γραπτής γνωστικής δοκιμασίας προκειμένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη των απαραίτητων, γενικών και ειδικών γνώσεων.
  2. Το σύστημα εξετάσεων να γίνει λειτουργικότερο ώστε τελικά να τοποθετείται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Σήμερα η έμφαση δίδεται στα τυπικά προσόντα.
  3. Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ ΑΣΕΠ και εμπλεκομένων στις επιμέρους διαδικασίες φορέων που παρέχουν «στοιχεία – εισροές» στις διαδικασίες ΑΣΕΠ τόσο για το τακτικό προσωπικό όσο και για το προσωπικό ορισμένου χρόνου.
  4. Μείωση διοικητικού βάρους ΑΣΕΠ μέσα από τη δόμηση μιας στιβαρής, ενιαίας και προγραμματισμένης διαδικασίας σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα που ενθαρρύνει την κατά τρόπο αποσπασματικό έναρξη διαδικασιών πρόσληψης και την ως εκ τούτου μη στοχοθετημένη κατανομή των ανθρώπινων πόρων της Ανεξάρτητης Αρχής.
  5. Ενίσχυση-Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ τόσο ως προς το στελεχικό δυναμικό όσο και τους συμβούλους (αύξηση του αριθμού τους) προκειμένου να καταστεί δυνατή η με όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας άσκηση του έργου της Αρχής, στο πλαίσιο του οράματος για επιτέλεση κομβικού ρόλου από το ΑΣΕΠ σε όλη τη διάρκεια και τις εκφάνσεις του κύκλου ζωής ενός υπαλλήλου.
  6. Σύντμηση χρόνου ολοκλήρωσης διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ώστε ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ υποβολής αιτήματος του φορέα και ανακοίνωσης του πίνακα διοριστέων να μην υπερβαίνει το ένα έτος.
  7. Ανάπτυξη ειδικά παραμετροποιημένου και προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης επιστημονικού εργαλείου για τη διακρίβωση δεξιοτήτων και στοιχείων προσωπικότητας των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων.

Αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα του δημοσίου θα περιοριστεί κατά πολύ η γραφειοκρατία που ως φαινόμενο είχε ένας φορέας να προκηρύσσει σήμερα μια θέση και η πρόσληψη σε χρόνο που έχουν διαφοροποιηθεί οι ανάγκες του. Στόχος του ΥΠΕΣ είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης τη διαδικασίας από την υποβολή των αιτημάτων για πρόσληψη έως και την έκδοση του πίνακα διοριστέων να μην υπερβαίνει το ένα έτος.

Κάθε χρόνο, και με βάση των καθορισμό των αναγκών που θα καταγράφουν οι φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου κάθε Μάιο και θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, θα προκηρύσσονται θέσεις και θα διεξάγεται διαγωνισμός που θα εξετάζονται:

  1. Το γνωστικό πεδίο του κάθε υποψηφίου
  2. Οι δεξιότητές του για να εξετασθεί η αναλυτική και επαγωγική ικανότητά τους
  3. Το προφίλ των υποψηφίων μέσα τεστ προσωπικότητάς τους.

Με δεδομένο ότι το ΑΣΕΠ θα έχει στα χέρια του την εγκριτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τις προσλήψεις του επόμενου έτους από τον Σεπτέμβριο και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αφού θα γίνεται χρήση του Συστήματος Διαλειτουργικότητας και τα στοιχεία (τίτλοι σπουδών κλπ) θα μπορούν να αντληθούν  ηλεκτρονικά, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει χρονική σύντμηση των διαδικασιών και θα κερδηθεί πολύτιμος χρόνος για τις υπηρεσίες του δημοσίου καθώς και για τους ίδιους τους υποψηφίους αφού θα βρίσκονται, πιο γρήγορα στις θέσεις τους.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο και η κατάθεσή του στη Βουλή αναμένεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου.

Αφήστε μια απάντηση