Παροικιακά Νέα

Διαδικασία Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας για τους Έλληνες της Αυστρίας

 

 

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, LLM *

 

Κάθε φορολογούμενος μπορεί να έχει μόνο μία φορολογική κατοικία.

Αν κάποιος παραλείψει να δηλώσει την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας τότε για την εφορία στην Ελλάδα θα συνεχίζει να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστρίας υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης του εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) η οποία διασφαλίζει ότι δεν θα χρειαστεί να πληρωθεί στην Ελλάδα η διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των δύο κλιμάκων φόρου.

Οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Αυστρία, αλλά εξακολουθούν να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οφείλουν κάθε χρόνο να δηλώνουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές τα εισοδήματα που κερδίζουν στην Αυστρία στην στήλη που αναφέρεται στο παγκόσμιο εισόδημα.

Για όσα εισοδήματα έχουν φορολογηθεί στην Αυστρία δεν υπάρχει υποχρέωση να φορολογηθούν εκ νέου στην Ελλάδα. Για όσα όμως δεν έχουν φορολογηθεί στην Αυστρία, αυτά θα φορολογηθούν στην Ελλάδα.

Για να μην υπάρχει αυτή η υποχρέωση θα πρέπει στην αρμόδια ελληνική ΔΟΥ να γίνει δήλωση για υπαγωγή στις διατάξεις των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Πολλοί Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού δεν γνωρίζουν για αυτή την υποχρέωσή τους με αποτέλεσμα σε ελέγχους και διασταυρώσεις που γίνονται να βρίσκονται εκτεθειμένοι.

 

Η διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας ξεκινά στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου με την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων:

  1. Αίτηση (έντυπο Μ0, μαζί με τα έντυπα Μ1,Μ7)
  2. Εξουσιοδότηση για δήλωση της αλλαγής στην αρμόδια ΔΟΥ. (με γνήσιο υπογραφής)
  3. Υπεύθυνη δήλωση για ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα. (με γνήσιο υπογραφής)
  4. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ορισμού. (με γνήσιο υπογραφής)

 

Η Διαδικασία στις υπηρεσίες της Βιέννης:

  1. Ansässigkeitsbestätigung (πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας) από το Finanzamt.
  2. Επικύρωση της υπογραφής του Υπαλλήλου – Beglaubigung, (Bundesministerium f. Finanzen, Johannesgasse 5)
  3. Σφραγίδα της Χάγης; (Apostille, Legalisierungsbüro, Leopold-Figl-Gasse (Από 1.6.2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4231/2014, δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης με την σφραγίδα της Χάγης, παρά ταύτα, καλό είναι να υπάρξει συνεννόηση με την αρμόδια ελληνική εφορία).
  4. Επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

 

Στην συνέχεια υπάρχει περαιτέρω προθεσμία έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για κατάθεση στην Ελλάδα δικαιολογητικών απόδειξης της κατοικίας τα οποία είναι:

Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την Αυστρία, η οποία εκδίδεται στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά,

Κατά περίπτωση τα κάτωθι έγγραφα:

– Βεβαίωση ανάληψης μισθωτής εργασίας ή έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας.

– Βεβαίωση υπαγωγής στην ασφαλιστική νομοθεσία της Αυστρίας.

– Βεβαίωση εγγραφής στο Δημοτολόγιο.

– Μίσθωτήριο κατοικίας.

– Βεβαίωση εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων.

– Στοιχεία ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού.

 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δικαιολογητικών, η ΔΟΥ εντός προθεσμίας δύο μηνών εξετάζει τα πραγματικά δεδομένα και στην συνέχεια γίνεται η μεταφορά στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

Για τους συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία υπάρχει η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσής τους.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που υπάρχουν εισοδήματα στην Ελλάδα, τότε οι φορολογικοί κάτοικοι Αυστρίας έχουν αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης τους προς φορολόγηση ως παγκόσμιο εισόδημα, στις Αυστριακές φορολογικές αρχές.

Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ Ακόμα και ένα λεπτό από τόκους γεννά αυτή την υποχρέωση! Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η Ελλάδα και η Αυστρία, έχουν ενεργοποιήσει συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών και μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα εισοδήματα που αποκτώνται σε κάθε χώρα.

…………………………………………………………………………………………………

Τα ως άνω περιλαμβάνουν γενικές πρακτικές πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στην διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας, ουδεμία παροχή εγγύησης και πληρότητας παρέχεται, αφού οι διατάξεις και οι πρακτικές αλλάζουν συχνά, εξαρτώνται δε και από τις εκάστοτε ΔΟΥ.

 

* Δικηγόρος – Δημοσιογράφος

apostolopouloslaw@gmail.com

 

Αφήστε μια απάντηση