Parthenon Sculptures

Tempora mutantur – Οι καιροί αλλάζουν

*by Mag. Alexandra Pistofidou, 2 min read, 1 Dec. 2021

Parthenon Skulpturen Ενημέρωση: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει και πιέζει το Ηνωμένο Βασίλειο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

ΛΟΝΔΙΝΟ, 16 Νοεμβρίου 2021: Ο πρωθυπουργός Boris Johnson υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Downing Street, όπου τέθηκε το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο πρωθυπουργός (Johnson) δήλωσε ότι κατανοεί τη δύναμη των συναισθημάτων του ελληνικού λαού σε ότι αφορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά επανέλαβε την πάγια θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι το θέμα αυτό αφορά το συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου.

Θα μπορούσε αλήθεια, το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα; Η Downing Street θα έπρεπε να έχει κατανοήσει καλύτερα το θέμα ως τώρα: Σύμφωνα με νόμο του Κοινοβουλίου του 1963, το Μουσείο απαγορεύεται να αποδεσμεύσει αντικείμενα από τη συλλογή του.

Το περιεχόμενο και την ουσία της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα βρίσκουμε συγκεντρωμένα στα λόγια του Derek Wyatt:
“Αγοράστηκαν (τα Γλυπτά του Παρθενώνα) με νόμο του Κοινοβουλίου και θα επιστραφούν μόλις το Κοινοβούλιο προωθήσει νέο νόμο. Αυτό θα έπρεπε να συμβεί, αλλά κατά κάποιον τρόπο ξέρουμε ότι δε θα μπουν στον κόπο. Είναι ντροπή για το έθνος” (Derek Wyatt, πρώην βουλευτής των Εργατικών).

Εν τω μεταξύ, οι διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου επαναλαμβάνουν σταθερά: “δεν υπάρχουν τρέχουσες συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα.
Ο Έλγιν ενήργησε νόμιμα όταν απομάκρυνε τα Γλυπτά από την Αθήνα, και πως τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν, “ζωτικό στοιχείο μιας διασυνδεδεμένης παγκόσμιας συλλογής”.
Μια κλασική φράση που ακούμε συνέχεια, ένας στενόμυαλος τρόπος προσέγγισης της ιστορίας και του πολιτισμού, που μπλοκάρει την πρόοδο και μας στέλνει όπισθεν ολοταχώς στο αποικιακό παρελθόν.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ η πολιτισμική αλλαγή έρχεται δύσκολα, ωστόσο εξελίσσεται συνεχώς και φαίνεται πως υπάρχει μια παγκόσμια αλλαγή που ρίχνει φως στις παλιές νοοτροπίες.
Η ελπιδοφόρα προοπτική και ο σκοπός αυτού του σύντομου ρεπορτάζ είναι να αναδείξει και να επισημάνει τη σημασία της δέσμευσης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, να φέρει την αλλαγή, ζητώντας και πάλι την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Ηγέτες όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδηγούν την αλλαγή είναι οι κινητήριοι παράγοντες, που αναπτύσσουν και πυροδοτούν την κοινωνία.
Τόσο με την ομιλία του στην UNESCO, τη συνάντηση στη Downing Street όσο και με τις αλλεπάλληλες ομιλίες του το τελευταίο δεκαήμερο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε, με τη βοήθεια της ομάδας του ένα σχέδιο σε εφαρμογή. Κατά την άποψή μας, αυτό ήταν ένα κάλεσμα, για ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης που απευθύνεται στους πολίτες του κόσμου, προς ένα κοινό όραμα, το Σεβασμό και την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μιας κληρονομιάς που καθορίζει την Ανθρωπιά μας.

Tempora mutantur …Κάνε το σωστό, διόρθωσε το λάθος Ηνωμένο Βασίλειο. Επιστρέψτε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Mag. Αλεξάνδρα Πιστοφίδου
Διοικητική Γραμματέας IARPS
Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Αυστριακής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Number 10, Downing Street, London (Photo: from left to right PM Boris Johnson, PM Kyriakos Mitsotakis, source Greek City Times World News)

Parthenon Skulpturen Report: PM Mitsotakis of Greece insists and presses UK for the Parthenon Sculptures return.

LONDON, Nov 16, 2021: The Prime Minister Boris Johnson welcomed Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to Downing Street when the issue of the return of the Parthenon Sculptures was raised.

“The Prime Minister (Johnson) said that he understood the strength of feeling of the Greek people on this issue, but reiterated the UK’s longstanding position that this matter is one for the trustees of the British Museum”.
Could the British Museum restitute the Parthenon Sculptures? Downing Street should know better:Under a 1963 Act of Parliament the Museum is prohibited from deaccessioning objects from its collection.
The sum and substance of the restitution of the Parthenon Sculptures we find in Derek Wyatt’s words: “they (the Parthenon Sculptures) were bought by an Act of Parliament, and they will be sent back once parliament brings forward a new one.
It should happen but somehow you know they will not bother. It is a shame on the nation” (Derek Wyatt, former Labour MP).

Meanwhile, the Trustees of the British Museum firmly repeat: “there are no current discussions with the Greek government on the issue.
Elgin acted legally when he removed the sculptures from Athens, and that
the Parthenon Sculptures are “a vital element in this interconnected world collection”. A classic cew we hear all the time. A narrow minded way to approach history and culture, blocking progress and sending us back to a Colonial Past at full speed.

The paradox is that cultural change is hard, yet it is evolving and there is a global shift that shines a light on old mindsets.
The hopeful prospect and the purpose of this short report is to highlight the significance of the commitment of the Greek PM Kyriakos Mitsotakis to bring the change by calling again for the return and reunification of the Parthenon Sculptures.

Leaders like Kyriakos Mitsotakis driving the change are motion makers, that grow and spark society. With his speech in UNESCO and the Downing Street meeting the Greek PM has set with his team a plan in motion. To our view, this was a call for a global action plan addressed to the citizens of the world, towards a shared vision, the respect and protection of cultural heritage, a heritage which defines our humanity.

Tempora mutantur …Make right what is wrong UK. Return the Parthenon Sculptures back to Greece.

Mag. Alexandra Pistofidou
Executive Board Secretary of IARPS
Founder and Chair of the Austrian Committee for the Reunification of the Parthenon Sculptures

Αφήστε μια απάντηση