Κοινωνικά

Χαμόγελο του Παιδιού: Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιουργεί το Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Ο Οργανισμός παρουσίασε το έργο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”» (C.W.-SMILE) που υλοποίησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Βάσει του έργου, στην Αττική:

 • Αναφορικά με την Ανεργία, περίπου 1 στα 6 παιδιά, διαβιούν σε νοικοκυριό όπου δεν εργάζεται κανένας κηδεμόνας τους
 • Αναφορικά με τη Διατροφή, για περίπου 1 στα 5 παιδιά, απειλείται η ευημερία τους.
 • Αναφορικά με την Εκπαίδευση στις Ηθικές Αξίες, για περίπου 1 στα 3 παιδιά, απειλείται η ευημερία τους.
 • Το έργο βασίστηκε σε δειγματοληπτική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 4.232 παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι δημιουργεί το Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα, σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής & Ιατρικής Επέμβασης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ».

Παράλληλα, ο Οργανισμός παρουσίασε το έργο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”» που υλοποίησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Το έργο είχε διάρκεια από τις 22/08/18 έως τις 21/02/22 και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε σε αυτό αφιλοκερδώς.

Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή ενός καινοτόμου δείκτη για τη διαχρονική καταγραφή της Παιδικής Ευημερίας στην Αττική, η κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα.

Η δεδομένη αύξηση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα εξαιτίας της πολυετούς κρίσης, δημιούργησε έκτακτες ερευνητικές κι επιστημονικές ανάγκες. Αφορμή για το έργο αυτό ήταν τα μεγάλα κενά που προϋπήρχαν στην καταγραφή και συνακόλουθα στην ορθή αντιμετώπιση της παιδικής ευημερίας.

Ενδεικτικά:

 • η απουσία εξειδικευμένων και κατάλληλων δεικτών καταγραφής της σε τοπικό επίπεδο και με πολυπρισματικό τρόπο
 • η απουσία εξειδικευμένων ερευνητικών ινστιτούτων ή ερευνητικού παρατηρητηρίου
 • η απουσία συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στα πανεπιστήμια της χώρας και
 • η απουσία μεγάλου εύρους ερευνητικών προσπαθειών.

 

Βάσει του έργου, στην Αττική:

Τα κεντρικά ευρήματα

 • Αναφορικά με την Ανεργία, περίπου 1 στα 6 παιδιά, διαβιούν σε νοικοκυριό όπου δεν εργάζεται κανένας κηδεμόνας τους
 • Αναφορικά με τη Διατροφή, για περίπου 1 στα 5 παιδιά, απειλείται η ευημερία τους.
 • Αναφορικά με την Εκπαίδευση στις Ηθικές Αξίες, για περίπου 1 στα 3 παιδιά, απειλείται η ευημερία τους.

Η Επίδραση της πανδημίας της COVID-19 στην Παιδική Ευημερία

 • Αναφορικά με τις Συνθήκες Κατοικίας, από περίπου 1 στα 17 παιδιά, το ποσοστό σε ένα μόλις εξάμηνο,  εκτινάχθηκε στο 1 στα 8 παιδιά, που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι του ρίσκου έλλειψης της ευημερίας τους.
 • Αναφορικά με την Ανεργία, από περίπου 1 στα 10 παιδιά, το ποσοστό σε ένα μόλις εξάμηνο,  εκτινάχθηκε στο 1 στα 7 παιδιά, που διαβιούν σε νοικοκυριό που δεν εργάζεται κανένας κηδεμόνας, ενώ το Β’ Εξάμηνο του Σχολικού Έτους 2020-2021, έφτασε στο 1 στα 6 παιδιά
 • Αναφορικά με τη Διατροφή, από περίπου 1 στα 6 παιδιά, το ποσοστό σε ένα μόλις εξάμηνο, έφτασε στο 1 στα 5 παιδιά, που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι του ρίσκου έλλειψης της ευημερίας τους.
 • Βέβαια τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι προϋπήρχε ήδη πρόβλημα στη διατροφή, προτού εισέλθουμε στην κρίση του COVID-19.
 • Αναφορικά με την Οικονομική Ευημερία, από περίπου 1 στα 10 παιδιά, το ποσοστό σε ένα μόλις εξάμηνο,  εκτινάχθηκε στο 1 στα 7 παιδιά, που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι του ρίσκου έλλειψης της ευημερίας τους.

Γιατί αναλαμβάνει το Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 • αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς παιδικής προστασίας στην Ελλάδα
 • διαθέτει 26ετή και πλέον εμπειρία
 • διαθέτει την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και την εξειδίκευση
 • διαθέτει πανελλαδική δράση
 • από το 1997 σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την ολιστική υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας
 • ξεχωρίζει για το έργο του και τις προσπάθειές του, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική μέρα για το «Χαμόγελο», καθώς ολοκληρώθηκε το έργο και ο Οργανισμός έχει την τιμή να δημιουργεί το Παρατηρητήριο για την Παιδική Ευημερία στην Ελλάδα «Ξεκινήσαμε καταγράφοντας και παρακολουθώντας την εξέλιξη της παιδικής ευημερίας στην Αττική και στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από την παιδική ευημερία, δηλαδή από τις συνθήκες που διαβιούν τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων της διατροφής, της εργασίας των γονιών, τις συνθήκες κατοικίας, την υγεία, τον ελεύθερο χρόνο και την εκπαίδευση στις ηθικές αξίες διαπιστώνουμε πόσο καλά ζουν τα παιδιά στη χώρα μας, πόσο μάλλον σε καιρούς πανδημικής κρίσης. Το πρόγραμμα C.W.-SMILE τελείωσε, “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, όμως, δεν σταματάει εκεί, αλλά συνεχίζει με το Παρατηρητήριο, να αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που αποκτήθηκαν μέσω αυτού, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις και να στηριχθούν ολιστικά οι τοπικές κοινωνίες. Στα 26 χρόνια Δράσης μας, στηρίξαμε, με σεβασμό και αξιοπρέπεια, 150.603 παιδιά σε κατάσταση φτώχειας. Μόνο το 2021 σταθήκαμε δίπλα σε 16.928 παιδιά με προβλήματα διαβίωσης. Από εδώ και στο εξής, με βάση τα ευρήματα του έργου θα σχεδιάζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις μας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, θα καταγράφουμε συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, ώστε να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά στο πεδίο για τη στοχευμένη επίλυση των προβλημάτων τους, και θα ενημερώνουμε τους θεσμικά συναρμόδιους φορείς, με στόχο την παρέμβασή τους και τον σχεδιασμό ανάλογων δράσεων. Η φτώχεια δεν είναι μόνο ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά ένα ζήτημα ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων.»

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου C.W.-SMILE και Συντονίστρια του  Παρατηρητηρίου της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα, του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Δρ. Ειρήνη Λεριού παρουσίασε συνοπτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα του C.W.-SMILE, τονίζοντας: «Η Παιδική Ευημερία στην Αττική, αποτυπώνεται με μελανά χρώματα ήδη πριν την κρίση της COVID-19, η οποία χειροτέρεψε μια ήδη προϋπάρχουσα, άσχημη κατάσταση. Ειδικότερα, πριν την κρίση της COVID-19 και σε περίοδο σχετικής ευμάρειας για την Ελλάδα, καταγράφεται ήδη πολύ νωρίς από την έρευνα, σημαντικό πρόβλημα στη Διατροφή των παιδιών κι άμεσα προτείνεται επέκταση των σχολικών γευμάτων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, σε όλες τις περιοχές. Με αυτό το σημαντικό πρόβλημα στη Διατροφή εισήλθαμε στην πανδημική κρίση, η οποία σε ένα μόλις εξάμηνο, χειροτέρεψε στο μέγιστο τις Υλικές Συνθήκες Διαβίωσης, την Ανεργία, τη Διατροφή και συνολικά την οικονομική ευημερία των παιδιών. Η παιδική ευημερία, όπως καταγράφεται σήμερα, φανερώνει το πώς θα διαμορφωθούν μελλοντικά οι κοινωνίες μας. Για αυτό η βελτίωσή της θα πρέπει να είναι ο τελικός και κύριος σκοπός πίσω από κάθε πολιτική.»

Στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα συνεργάζεται με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ο Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κ. Ιωάννης Ψυχάρης δήλωσε: «Το Παρατηρητήριο Παιδικής Ευημερίας είναι το αποτέλεσμα ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με “Το Χαμόγελο του Παιδιού”. Η θεσμοθέτησή του προσθέτει μια ακόμη διάσταση στο πολύπλευρο έργο που επιτελεί “To Χαμόγελο του Παιδιού”. Το ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, ως δημόσιος ερευνητικός φορέας, θα παρέχει επιστημονική στήριξη στο Παρατηρητήριο Παιδικής Ευημερίας. Η εξειδίκευση του Ινστιτούτου σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης θα αναδείξει ενδιαφέρουσες πτυχές της παιδικής ευημερίας σε όλη την επικράτεια και τον τρόπο διαφοροποίησής της στον αστικό χώρο, στις αγροτικές περιοχές και στη νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, το Ινστιτούτο θα συνεργαστεί με το “Χαμόγελο” στην υποβολή και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για τη διάχυση της εμπειρίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχους φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών.»

Αφήστε μια απάντηση