Νέα Ομογένεια

Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου

Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τρίαδος Βιέννης – Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου

Τὴν Πέμπτη 10η Νοεμβρίου 2022 ἑορτάσθηκε πανηγυρικὰ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου στὸν    Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του. Στὸν πανηγυρικὸ ἑορτασμὸ ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος καὶ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.

Πολλοὶ ἐνορίτες καὶ ἐπισκέπτες τίμησαν τὴ μνήμη τοῦ Θεοφόρου καὶ Θαυματουργοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καὶ εὐχήθηκαν στὸν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη τους.

Χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Παϊσίου, μὲ τὴ συμμετοχὴ πολλῶν κληρικῶν καὶ πλήθους πιστῶν, τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς  μετ΄Ἀρτοκλασίας. Παρετέθησαν ἐπίσης γιὰ προσκύνηση Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου.

Κατὰ τὴν ἑόρτιον ἡμέρα, ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου μὲ χοροστασία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου. Κατὰ τὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος  τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου, συλλειτούργησε ὁ Θεοφιλέστατος κ.Παΐσιος συμπαραστατούμενοι ἀπὸ πολλοὺς κληρικοὺς ἐξ Αὐστρίας καὶ Οὑγγαρίας. Μεταξὺ τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, παρόντες ἦσαν ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων, τῶν ἐκπαιδευτικων ἀρχῶν καὶ ἐπισκέπτες ὰπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς ὅμορες χῶρες.

Τὸν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος κ. Παΐσιοςὁ ὁποῖος ἀναφερθηκε μὲ γλαφυρὰ λόγια στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, τοῦ  Πατέρα τῶν καταδιωγμένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας ποὺ ἁγίασε, θαυματουργεῖ και πρεσβεύει για τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀνέπτυξε διὰ μακρῶν τὴν ἔννοια τῆς ἁγιότητος ὡς ἀποτέλεσμα  τῆς Ἀγάπης πρὸ τὸν Θεὸ καὶ θυσιαστικῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Τὴν ἁγιότητα, εἶπε ὁ Θεοφιλέστατος,  ἐπιδιώκει κάθε Χριστιανὸς μέσα στὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ Πατέρα πού, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος, ἐνδιαφέρεται μέχρι αὐτοθυσίας γιὰ τὸ ποίμνιο καὶ διατηρεῖ ἀπαρασάλευτη τὴν πίστη καὶ ἀναλλοίωτες τὶς παραδόσεις τοῦ γένους·

Ἀναφέρθηκε  ἐν συνεχείᾳ, μὲ ἐπαινετικὰ λόγια στὸ πρόσωπο  καὶ το ἔργο τοῦ ἑορτάζοντος Σεβασμιωτάτου. Ὁ φέρων τὸ τίμιο ὄνομα τοῦ Ἁγίου, Μητροπολίτης Αὐστρίας,  ἀκολουθεῖ τὸ φωτεινὸ παράδειγμά του καὶ ἀξιώνεται ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ προσφέρει πολύπλευρη δραστηριότητα, ἐκτελῶντας μὲ ζῆλο καὶ ἐπιμονὴ τὸ ἔργο διαποιμάνσεως τῶν πιστῶν στὴν Αὐστρία καὶ στὴν Οὑγγαρία, μὲ ἀφοσίωση στὴν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία. Κάλεσε τὸ ἐκκλησίασμα νὰ προσευχηθεῖ ὑπὲρ θείας ἐνισχύσεως, ὑγείας καὶ μακροημερεύσεώς τοῦ Ποιμενάρχου, διὰ πρεσβειῶν τοῦ προστάτου του Ἁγίου. Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχαρίστησε τὸν Θεοφιλέστατο γιὰ τὸν λόγο πνευματικῆς οἰκοδομῆς ποὺ προσέφερε στοὺς πιστοὺς καθὼς καὶ γιὰ τὰ καλά του λόγια καὶ τὶς εὐχές του. Μὲ ἀναφορὰ στὴν προσωπικὴ ἐνδεκαετῆ ἐμπειρία, χαρακτήρισε τὸ διακόνημα καὶτὴν ἀποστολὴ τοῦ Ἐπισκόπου, προσπάθεια ἐπίπονη ποὺ ὁδηγεῖ τὴν σκέψη μας στὶς πολλαπλάσιες ὑποχρεώσεις καὶ στὸ βαρὺ σταυρὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου στοῦ ὁποίου τὴν ἀγωνία καὶ τὸν ἀγῶνα κάλεσε ὅλους νὰ συμμετέχουν καὶ να συμπαραστέκονται ὡς ἄλλοι Κυρηναῖοι,  σηκώνοντας μέρος τοῦ σταυροῦ του καὶ ἀφαιρῶντας ἀπὸ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ τὸν δρόμο του. Εὐχαρίστησε τέλος γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ τὶς εὐχὲς ὅλους τοὺς παρισταμένους, τοὺς κληρικοὺς, τὰ μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, τοὺς Ἱεροψάλτες καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοὺς ἐπισκέπτες καὶ ἅπαντες τοὺς πιστοὺς.

Η Θεία Λειτουργία ἔκλεισε μὲ ἁγιασμὸ τῶν Κολύβων τοῦ Ἁγίου, Ἀρτοκλασία καὶ τὸν “πολυχρονισμό” τοῦ Ποιμενάρχου ἀπὸ τὸν βυζαντινό χορό.  Ἀκολούθησε δεξίωση τῶν παρισταμένων στὴν αἴθουσα Ρήγας Φεραῖος, μὲ παράθεση πλουσίας τραπέζης τῇ φροντίδι τῶν κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅπου δοθηκε ἡ εὐκαιρία σὲ ὅλους μέσα σὲ ἑορταστικὸ κλίμα, νὰ συνεορτάσουν μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο.

Φωτογραφίες : © Metropolis von Austria

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση