Νέα Ομογένεια

Νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών  στην Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης

  

Εκλογή και στόχοι της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών στην Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης

Συγκροτήθηκε σε σώμα η 7η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου.

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η 1η συνεδρίαση της 21μελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, που εκλέχθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία στο τέλος του Ιουνίου.

Η νέα Συντονιστική Επιτροπή, είναι η έβδομη κατά σειρά Συντονιστική Επιτροπή, που εκλέχτηκε από την ίδρυση του το 2001 και θα έχει τριετή θητεία.

Στη συνεδρίαση εκλέχτηκε ομόφωνα η νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Δικτύου και αποφασίστηκε ο προγραμματισμός των δράσεων του Δικτύου για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία, είναι πενταμελής και συγκροτείται από: Πρόεδρο την κ. Ιωάννα Ζαχαράκη από Γερμανία, Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Δεμουρτζίδη εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Κοντορίνη από Σουηδία, την Γραμματέα κ. Ζαχαρούλα Μπέλλου από Γερμανία και τον Ταμία κ. Χαράλαμπο Πεντάχη από Αλβανία.

Η επανεκλεγείσα Πρόεδρος εξέφρασε την λύπη της για την κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία, που με την συνεχούμενη καταστροφή και ανθρώπινο πόνο, χτυπά στην καρδιά και την εργασία του Δικτύου, αφού τα μέλη από τις εμπόλεμες περιοχές δεν μπορούν να συμμετάσχουν.

Ευχαρίστησε στην σύσκεψη ειδικά την Kεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ΚΕΔΕ, που χωρίς την οικονομική της υποστήριξη, δεν θα μπορούσε το Δίκτυο να υπάρχει. Ευχαρίστησε επίσης από την Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ΓΓΑΕΔΔ τον Γενικό Γραμματέα Καθηγητή κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη και την κ. Εύα Παπαδάτου που βρίσκονται στο πλευρό του Δικτύου και συνέβαλαν στο άνοιγμα του Δικτύου στον Καναδά. Επίσης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο κ. Σάββα Αναστασιάδη και τους Αντιπροέδρους της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, όπου η στενή συνεργασία και η προώθηση θεμάτων είναι και στο μέλλον αναγκαία. Ζητήματα σημαντικά, όπως η επανασύσταση του ΣΑΕ, η οικονομική ενίσχυση του Δικτύου, η επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους Ομογενείς, ακόμα και η αναγκαιότητα αναπροσαρμογής του νόμου για την συμμετοχή των Ομογενών στις εκλογές, αφού, όπως φαίνεται ο αριθμός των εγγραφών στους εκλογικούς καταλόγους είναι πολύ μικρός.

H δραστηριοποίηση των μελών του Δικτύου και η ενθάρρυνση νέων να ασχοληθούν με τα κοινά στους τόπους διανομής τους παραμένει σημαντικός στόχος. Έτσι θα διαπρέπει και θα είναι και στο μέλλον αισθητή η ελληνική παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις Περιφέρειες καθώς και σε ανώτερες βαθμίδες.“ Το Δίκτυό μας δρά ως βατήρας, αφού αποκτήσουν τα μέλη του Δικτύου μας την απαραίτητη πείρα, με την ενθάρρυνση, τον ενθουσιασμό και την δραστηριότητά τους, δεν τους απομένει πια να εκλεγούν και βουλευτές και να ανήκουν πλέον στον κύκλο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην ΠΑΔΕΕ“ τόνισε η Πρόεδρος.

Μετά το άνοιγμα στην Αυστραλία και στον Καναδά, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι εκλεγμένοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως παρατηρητές στα όργανα του Δικτύου, παραμένει και στο μέλλον ο στόχος της επέκτασης του και σε άλλες Ηπείρους.

Η πίεση και η συνεργασία με Κινήματα για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα είναι επίσης σημαντικός στόχος.

Σημαντική είναι επίσης η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων αλληλεγγύης, καθώς και η προώθηση επίλυσης θεμάτων που αφορούν Ομογενείς στην Βόρειο Ήπειρο, Ομογενείς από Ουκρανία που ζουν στην Ελλάδα η στην Ουκρανία και στις περιοχές υπό της ρωσικής κατοχής.

Η διοργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων καθώς κοινές ημερίδες με την ΚΕΔΕ, διερεύνηση συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα  και η στενή συνεργασία με Δήμους και Περιφέριες της καταγωγής των μέλών του Δικτύου παραμένουν αναγκαίες.

Η έδρα του Δικτύου είναι η Θεσσαλονίκη. Θερμό ευχαριστώ εκφράστηκε και στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα και στους εκάστοτε Δημάρχους για την άριστη συνεργασία.

Η συνεργασία με φορείς της ομογένειας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την λειτουργία του ΣΑΕ με έδρα του Αποδήμου Ελληνισμού στην Θεσσαλονίκη και η συνεργασία με την ΠΑΔΕΕ αποτελούν επίσης σημαντικό στόχο του Δικτύου.

Θερμό ευχαριστώ αξίζει επίσης στην Ανατολική Α.Ε. (Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ) για τον συντονισμό και την γραμματειακή υποστήριξη του Δικτύου.

 

,

 

Αφήστε μια απάντηση